Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються результати наукових досліджень в галузі математичного та комп'ютерного моделювання, методів дослідження об'єктів та процесів, що в них відбуваються з використанням їх математичних моделей.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Якщо серед авторів статті немає доктора наук зі спеціальності, яка відноситься до проблематики статті, то за ініціативи автора(-ів) така стаття попередньо рецензується доктором наук з відповідної спеціальності і, в разі позитивного результату, рецензія надсилається до редакції збірника разом із рукописом статті.

Статті, які надходять до редакції, повторно рецензуються членами редакційної колегії або відомими фахівцями з проблематики дослідження.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу.