2010

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 3

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2010-3

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 3 1-2
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗАСОЛЕНОСТІ НА ДИНАМІКУ ГЕОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко 3-13
МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЕЙ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Анна Вікторівна Теребус 13-27
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОДНОГО НЕІЗОТЕРМІЧНОГО КОНСОЛІДАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF (Русский)
Владимир Михайлович Булавацкий, Василий Василиевич Скопецкий 28-36
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ СІЧНИХ ПЛОЩИН НА ВИПАДОК ЗАДАЧІ ВІДШУКАННЯ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОПУКЛИХ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНЕНИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ, ВІДНОСНО СКІНЧЕННОВИМІРНОГО ПІДПРОСТОРУ PDF
Василь Олексійович Гнатюк 37-46
НЕОБХІДНІ, ДОСТАТНІ УМОВИ, КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ЄДИНОСТІ ВІДНОСНОЇ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНУТИХ ОПУКЛИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ PDF
Юрій Васильович Гнатюк 47-56
КРИТЕРІЇ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОПУКЛИХ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНЕНИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ, ВІДНОСНО СКІНЧЕННОВИМІРНОГО ПІДПРОСТОРУ PDF
Уляна Василівна Гудима 57-64
КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕПЕРЕРВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ PDF
Валерій Констянтинович Задірака, Олена Миколаївна Коломис 65-73
КОЕФІЦІЄНТИ ФУР’Є ФУНКЦІЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ СИМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ PDF
Сергій Олександрович Кирилов 74-79
ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА–ФУР’Є– (КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА) НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк 79-94
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ДИФУЗІЇ PDF
Мирослав Михайлович Копець 94-98
УЗАГАЛЬНЕННЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ НАПІВВИЗНАЧЕНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF (Русский)
Анатолий Иванович Косолап 99-106
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР'Є–ЕЙЛЕРА–(КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА) НА ОБМЕЖЕНІЙ СПРАВА ДЕКАРТОВІЙ ПІВПРЯМІЙ PDF
Олег Михайлович Ленюк 106-122
НАБЛИЖЕННЯ РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРИВНИХ СПЛАЙНІВ PDF
Олег Миколайович Литвин, Юлія Ігорівна Першина 122-131
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДЕЯКИХ ІГРАХ ЩО ПОВТОРЮЮТЬСЯ PDF (Русский)
Елена Захаровна Мохонько 132-142
УЗАГАЛЬНЕНА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ В УМОВАХ ЙМОВІРНІСНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Андрій Анатолійович Музичук 142-151
ПРОБЛЕМА СТІЙКОСТІ ЗА ПЕРШИМ НАБЛИЖЕННЯМ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ ІЗ ПОСТІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF
Віктор Іванович Мусурівський 152-158
ПРО ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ПРЯМИХ ІНТЕРЛІНАЦІЇ В МЕТОДІ ЛІДР НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗКУ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ В ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Віталіївна Нефьодова 159-164
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЛЕЖАНДРА–БЕССЕЛЯ–ФУР'Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк 165-179
ДО ПИТАННЯ ЗБІЖНОСТІ МОДИФІКОВАНОГО КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна 179-186
СУМІСНЕ НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ ВИСОКОЇ ГЛАДКОСТІ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ В СЕРЕДНЬОМУ PDF
Ніна Миколаївна Сорич, Віктор Андрійович Сорич 186-196
МОДЕЛЮВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF
Ігор Матвійович Черевко, Олександр Васильович Матвій 196-200
ГРАДІЄНТ В ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГУРСА-ДАРБУ З НЕКЛАСИЧНИМИ УМОВАМИ PDF (Русский)
Ягуб Ямияр огли Шарифов, Талех Варашил Ширинов 201-213
ІТЕРАЦІЙНО-РІЗНИЦЕВІ МЕТОДИ У НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ PDF
Степан Михайлович Шахно, Галина Петрівна Ярмола 214-226