2010

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 3

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 3
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗАСОЛЕНОСТІ НА ДИНАМІКУ ГЕОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко
МЕТОД КВАЗІКОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ ІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЕЙ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Анна Вікторівна Теребус
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОДНОГО НЕІЗОТЕРМІЧНОГО КОНСОЛІДАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF (Русский)
Владимир Михайлович Булавацкий, Василий Василиевич Скопецкий
НЕОБХІДНІ, ДОСТАТНІ УМОВИ, КРИТЕРІЇ ТА УМОВИ ЄДИНОСТІ ВІДНОСНОЇ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНУТИХ ОПУКЛИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ PDF
Юрій Васильович Гнатюк
КРИТЕРІЇ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОПУКЛИХ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНЕНИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ, ВІДНОСНО СКІНЧЕННОВИМІРНОГО ПІДПРОСТОРУ PDF
Уляна Василівна Гудима
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ СІЧНИХ ПЛОЩИН НА ВИПАДОК ЗАДАЧІ ВІДШУКАННЯ ЧЕБИШОВСЬКОЇ ТОЧКИ СИСТЕМИ ОПУКЛИХ ОБМЕЖЕНИХ ЗАМКНЕНИХ МНОЖИН, ЯКІ НЕПЕРЕРВНО ЗМІНЮЮТЬСЯ, ВІДНОСНО СКІНЧЕННОВИМІРНОГО ПІДПРОСТОРУ PDF
Василь Олексійович Гнатюк
КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕПЕРЕРВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ PDF
Валерій Констянтинович Задірака, Олена Миколаївна Коломис
КОЕФІЦІЄНТИ ФУР’Є ФУНКЦІЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ СИМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ PDF
Сергій Олександрович Кирилов
ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА–ФУР’Є– (КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА) НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ДИФУЗІЇ PDF
Мирослав Михайлович Копець
УЗАГАЛЬНЕННЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ НАПІВВИЗНАЧЕНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF (Русский)
Анатолий Иванович Косолап
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР'Є–ЕЙЛЕРА–(КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА) НА ОБМЕЖЕНІЙ СПРАВА ДЕКАРТОВІЙ ПІВПРЯМІЙ PDF
Олег Михайлович Ленюк
НАБЛИЖЕННЯ РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРИВНИХ СПЛАЙНІВ PDF
Олег Миколайович Литвин, Юлія Ігорівна Першина
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДЕЯКИХ ІГРАХ ЩО ПОВТОРЮЮТЬСЯ PDF (Русский)
Елена Захаровна Мохонько
УЗАГАЛЬНЕНА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВ В УМОВАХ ЙМОВІРНІСНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Андрій Анатолійович Музичук
ПРОБЛЕМА СТІЙКОСТІ ЗА ПЕРШИМ НАБЛИЖЕННЯМ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ ІЗ ПОСТІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF
Віктор Іванович Мусурівський
ПРО ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ПРЯМИХ ІНТЕРЛІНАЦІЇ В МЕТОДІ ЛІДР НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗКУ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ В ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Віталіївна Нефьодова
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЛЕЖАНДРА–БЕССЕЛЯ–ФУР'Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк
ДО ПИТАННЯ ЗБІЖНОСТІ МОДИФІКОВАНОГО КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна
СУМІСНЕ НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ ВИСОКОЇ ГЛАДКОСТІ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ В СЕРЕДНЬОМУ PDF
Ніна Миколаївна Сорич, Віктор Андрійович Сорич
МОДЕЛЮВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF
Ігор Матвійович Черевко, Олександр Васильович Матвій
ГРАДІЄНТ В ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГУРСА-ДАРБУ З НЕКЛАСИЧНИМИ УМОВАМИ PDF (Русский)
Ягуб Ямияр огли Шарифов, Талех Варашил Ширинов
ІТЕРАЦІЙНО-РІЗНИЦЕВІ МЕТОДИ У НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ PDF
Степан Михайлович Шахно, Галина Петрівна Ярмола