2010

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 4

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 4
ТЕОРІЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧІ ВИБОРУ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Микола Варфоломійович Андрєєв
НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ PDF
Алла Василівна Атаманюк
КОРЕКТНІСТЬ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА ДВОВИМІРНІЙ РЕШІТЦІ PDF
Сергій Миколайович Бак, Ольга Олександрівна Баранова, Юлія Петрівна Білик
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ ЛІНІЙНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ PDF
Михайло Ярославович Бартіш, Ольга Василівна Ковальчук, Наталя Михайлівна Коркуна
МОДЕЛЮВАННЯ ІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ТОНКИХ ПРОСТОРОВО ВИКРИВЛЕНИХ ПЛАСТІВ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Анна Вікторівна Теребус
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ АНОМАЛІЙ, ЗУМОВЛЕНИХ ОСОБЛИВИМИ ТОЧКАМИ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЛІВ PDF (Русский)
Анатолий Фёдорович Верлань, Сергей Анатолиевич Положаенко
ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ РІВНОМІРНОЇ НЕСИМЕТРИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ БАГАТОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОДНОЗНАЧНИМИ PDF
Юрій Васильович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАГНІТАННЯ В’ЯЖУЧОГО РОЗЧИНУ В ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Микола Борисович Демчук
ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ НА ОСНОВІ h-АДАПТИВНИХ АПРОКСИМАЦІЙ PDF
Іван Іванович Дияк, Ігор Григорович Макар, Юрій Олександрович Ящук
ОЦІНКИ ОЧІКУВАНОЇ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ З РОЗПОДІЛАМИ ДОХІДНОСТЕЙ, ВІДМІННИХ ВІД НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ PDF
Ярослав Іванович Єлейко, Любов Василівна Рабик
ПРО ОСТАТОЧНІСТЬ ДЕЯКИХ ОЦІНОК ЩОДО ЗБІЖНОСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ РЯДІВ PDF
Сергій Олександрович Кирилов
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ФУР'Є – ЕЙЛЕРА – БЕССЕЛЯ НА ОБМЕЖЕНІЙ СПРАВА ДЕКАРТОВІЙ ПІВОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА — ФУР'Є — (КОНТОРОВИЧА–ЛЄБЄДЄВА) НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Олег Михайлович Ленюк
ПРО ОДИН МЕТОД ПОБУДОВИ ТОЧНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В ОБЛАСТІ СКЛАДНОЇ ФОРМИ PDF
Олег Миколайович Литвин, Людмила Семенівна Лобанова, Галина Володимирівна Залужна
ДО СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF (Русский)
Вадим Михайлович Михалевич
ПРОБЛЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ІМПУЛЬСНИХ СИСТЕМ ВИПАДКОВОЇ СТРУКТУРИ ІЗ ПОСТІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF
Віктор Іванович Мусурівський
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ФУР'Є — ЛЕЖАНДРА — БЕССЕЛЯ НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В КРАЙОВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк
ОПУКЛЕ ПРОДОВЖЕННЯ КУБІЧНИХ МНОГОЧЛЕНІВ НА ПЕРЕСТАВЛЕННЯХ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Оксана Сергіївна Пічугіна
АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТОРА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF (Русский)
Юлія Сергіївна Проскурня, Богдан Сергійович Гривко
ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ PDF
Ярослав Михайлович Чабанюк, Уляна Теодорівна Хімка, Микола Володимирович Раєвський
АСИМПТОТИКА ВИРІШЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЕВОЛЮЦІЙНОГО РІВНЯННЯ PDF (English)
Yevgeny Vasilevich Cheremnikh, Fatima Diaba, Galina Vladimirovna Ivasyk
ІСНУВАННЯ ДРУГОГО МОМЕНТУ ВИРІШЕННЯ ЛІНІЙНОГО СТОХАСТИЧНОГО РІВНЯННЯ В ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ З МАРКОВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ І ЙОГО ПОВЕДІНКА В БЕЗКІНЕЧНОСТІ PDF (Русский)
Володимир Кирилович Ясинский, Віталій Юрійович Береза, Євген Володимирович Ясинський