2011

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 5

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2011-5

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 5 1-2
СНУВАННЯ ТА ЄДИНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ PDF
Сергій Миколайович Бак 3-9
УСЕРЕДНЕННЯ В БАГАТОЧАСТОТНІЙ СИСТЕМІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЛІНІЙНО ПЕРЕТВОРЕНИМ АРГУМЕНТОМ І НЕТЕРОВИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ PDF
Ярослав Йосипович Бігун, Інесса Володимирівна Березовська 10-19
ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПІД ДІЄЮ ДВОКОМПОНЕНТНОГО РОЗЧИНУ PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко 20-35
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Андрій Петрович Сафоник 36-44
ЕВОЛЮЦІЯ РІВНЯНЬ ДЛЯ МАРГІНАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ КОРЕЛЯЦІЇ PDF (English)
Victor Ivanovich Gerasimenko, Denis Olegovich Polishchuk 44-60
ТЕОРЕМИ ІСНУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Юрій Васильович Гнатюк, Василь Олексійович Гнатюк 60-76
КРИТЕРІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ ЛІПШІЦЕВОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ ПІДПРОСТОРОМ PDF
Уляна Василівна Гудима 76-84
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИФУЗІЇ В БАГАТОШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ FE/DY- НАНОМУЛЬТИКОМПОЗИТАХ PDF
Василь Степанович Дейнека, Михайло Романович Петрик 85-111
УМОВИ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ АРГУМЕНТІВ PDF
Ірада Агаверді-кизи Джалладова 112-115
ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РОЗВ’ЯЗКИ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ РІВНЯНЬ ФОККЕРА-ПЛАНКА-КОЛМОГОРОВА ДЕЯКИХ ВИРОДЖЕНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Степан Дмитрович Івасишин, Галина Петрівна Івасюк 116-126
ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ PDF
Іван Михайлович Конет 127-140
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА — ЛЕЖАНДРА — ФУР`Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк 141-154
3 D КОЕФІЦІЄНТИ ФУР'Є ТА ОПЕРАТОРИ КУСКОВО-СТАЛОЇ СПЛАЙН-ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ PDF
Олег Миколайович Литвин, Олеся Петрівна Нечуйвітер 155-161
НЕОБХІДНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ОДНІЙ БАГАТОЕТАПНІЙ ДИСКРЕТНІЙ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ PDF (Русский)
Камиль Байрамович Мансимов, Мехрибан Мамед-кызы Насияти 162-179
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЗЛІЧЕННО-НОРМОВАНИХ ПРОСТОРАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ. І PDF
Ольга Василівна Мартинюк 179-192
НАБЛИЖЕННЯ РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ РОЗРИВНИМ АПРОКСИМАЦІЙНИМ ЛІНІЙНИМ СПЛАЙНОМ PDF (Русский)
Юлия Игоровна Першина 193-200
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ БЕССЕЛЯ — ЛЕЖАНДРА — ФУР'Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк 200-213
ДО ПИТАННЯ ЗБІЖНОСТІ КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНИМ ВПЛИВОМ І ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна, Ліда Михайлівна Семчишин 213-225
НАБЛИЖЕННЯ ДЕЯКИХ ЛІНІЙНИХ КОМБІНАЦІЙ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ПОХІДНИХ В СЕНСІ О. І. СТЕПАНЦЯ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ З ПАРНИМ ЧИСЛОМ ВУЗЛІВ НА ПЕРІОДІ PDF
Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич 226-233
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА — ЕЙЛЕРА — БЕССЕЛЯ НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька 234-244
ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ PDF (English)
Ярослав Михайлович Чабанюк, Сергей Анатолійович Семенюк 244-252
СТІЙКІСТЬ ДИФУЗІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ПІСЛЯДІЄЮ ІЗ УРАХУВАННЯМ МАРКІВСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (Русский)
Владимир Кирилович Ясинский, Андрей Ярославович Довгунь 253-279