2011

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 5

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 5
СНУВАННЯ ТА ЄДИНІСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ PDF
Сергій Миколайович Бак
УСЕРЕДНЕННЯ В БАГАТОЧАСТОТНІЙ СИСТЕМІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЛІНІЙНО ПЕРЕТВОРЕНИМ АРГУМЕНТОМ І НЕТЕРОВИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ PDF
Ярослав Йосипович Бігун, Інесса Володимирівна Березовська
ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПІД ДІЄЮ ДВОКОМПОНЕНТНОГО РОЗЧИНУ PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Андрій Петрович Сафоник
ЕВОЛЮЦІЯ РІВНЯНЬ ДЛЯ МАРГІНАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ КОРЕЛЯЦІЇ PDF (English)
Victor Ivanovich Gerasimenko, Denis Olegovich Polishchuk
ТЕОРЕМИ ІСНУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Юрій Васильович Гнатюк, Василь Олексійович Гнатюк
КРИТЕРІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ ЛІПШІЦЕВОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ ПІДПРОСТОРОМ PDF
Уляна Василівна Гудима
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИФУЗІЇ В БАГАТОШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ FE/DY- НАНОМУЛЬТИКОМПОЗИТАХ PDF
Василь Степанович Дейнека, Михайло Романович Петрик
УМОВИ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ АРГУМЕНТІВ PDF
Ірада Агаверді-кизи Джалладова
ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РОЗВ’ЯЗКИ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ РІВНЯНЬ ФОККЕРА-ПЛАНКА-КОЛМОГОРОВА ДЕЯКИХ ВИРОДЖЕНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Степан Дмитрович Івасишин, Галина Петрівна Івасюк
ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ PDF
Іван Михайлович Конет
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА — ЛЕЖАНДРА — ФУР`Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк
3 D КОЕФІЦІЄНТИ ФУР'Є ТА ОПЕРАТОРИ КУСКОВО-СТАЛОЇ СПЛАЙН-ІНТЕРФЛЕТАЦІЇ PDF
Олег Миколайович Литвин, Олеся Петрівна Нечуйвітер
НЕОБХІДНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ОДНІЙ БАГАТОЕТАПНІЙ ДИСКРЕТНІЙ ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ PDF (Русский)
Камиль Байрамович Мансимов, Мехрибан Мамед-кызы Насияти
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЗЛІЧЕННО-НОРМОВАНИХ ПРОСТОРАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ. І PDF
Ольга Василівна Мартинюк
НАБЛИЖЕННЯ РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ РОЗРИВНИМ АПРОКСИМАЦІЙНИМ ЛІНІЙНИМ СПЛАЙНОМ PDF (Русский)
Юлия Игоровна Першина
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ БЕССЕЛЯ — ЛЕЖАНДРА — ФУР'Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк
ДО ПИТАННЯ ЗБІЖНОСТІ КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНИМ ВПЛИВОМ І ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна, Ліда Михайлівна Семчишин
НАБЛИЖЕННЯ ДЕЯКИХ ЛІНІЙНИХ КОМБІНАЦІЙ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ПОХІДНИХ В СЕНСІ О. І. СТЕПАНЦЯ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛІНОМАМИ З ПАРНИМ ЧИСЛОМ ВУЗЛІВ НА ПЕРІОДІ PDF
Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА — ЕЙЛЕРА — БЕССЕЛЯ НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька
ПРОЦЕДУРА СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ІМПУЛЬСНИМ МАРКОВСЬКИХ ЗБУРЕННЯХ PDF (English)
Ярослав Михайлович Чабанюк, Сергей Анатолійович Семенюк
СТІЙКІСТЬ ДИФУЗІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ПІСЛЯДІЄЮ ІЗ УРАХУВАННЯМ МАРКІВСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (Русский)
Владимир Кирилович Ясинский, Андрей Ярославович Довгунь