2012

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 6

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 6
ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДОВІЛЬНИМИ НЕВИРОДЖЕНИМИ МАТРИЦЯМИ PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
ПРО ОПТИМАЛЬНІСТЬ ОСОБЛИВИХ КЕРУВАНЬ В ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ДВОВИМІРНОГО РІЗНЕЦЕВОГО РІВНЯННЯ ТИПУ ВОЛЬТЕРРА PDF (Русский)
Расмия Рза кызы Амирова, Камиль Байрамович Мансимов
КОРЕКТНІСТЬ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ З КУБІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ PDF
Сергій Миколайович Бак, Катерина Євгенівна Рум'янцева
ДИСПЕРСІЯ ПРОГНОЗОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ДЛЯ ТРЬОХКОМПОНЕНТНИХ СПОЛУК PDF
Володимир Іванович Баранецький
УЗАГАЛЬНЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ТА ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ЇХ ПОБУДОВИ PDF
Іван Васильович Бейко, Олеся Вікторівна Щирба
УСЕРЕДНЕННЯ БАГАТОТОЧКОВОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ З ЛІНІЙНО ПЕРЕТВОРЕНИМ АРГУМЕНТОМ PDF
Ярослав Йосипович Бігун
МЕТОД СІЧНОЇ ПЛОЩИНИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ ЛІПШІЦЕВОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ ПІДПРОСТОРОМ PDF
Василь Олексійович Гнатюк, Юрій Васильович Гнатюк
КРИТЕРІЇ СИЛЬНОЇ ЄДИНОСТІ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ МНОЖИНАМИ ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ PDF
Уляна Василівна Гудима
ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПІСЛЯДІЄЮ ТА ІНТЕГРАЛЬНИМИ КОНТРАКТОРАМИ У ПРОСТОРІ СКОРОХОДА PDF
Андрій Ярославович Довгунь, Володимир Кирилович Ясинський
ОПТИМІЗАЦІЯ ДРОБОВО-ЛІНІЙНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ЗА ДОДАТКОВИХ ЛІНІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ДИСКРЕТНІЙ МНОЖИНІ PDF
Олег Олексійович Ємець, Оксана Олексіївна Черненко
ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЛІНІЙНИХ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ PDF
Валерій Олександровичй Єрьоменко
ПРО НЕРІВНІСТІ ТИПУ ВЕНДРОФА ДЛЯ РОЗРИВНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Олена Ігорівна Іолтухівська
ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ PDF
Іван Михайлович Конет
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ (КОНТОРОВИЧА—ЛЄБЄДЄВА)— БЕССЕЛЯ—ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк
КУСКОВО-СТАЛА ІНТЕРФЛЕТАЦІЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ 3 D КОЕФІЦІЄНТІВ ФУР'Є НА КЛАСІ ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Олег Миколайович Литвин, Олеся Петрівна Нечуйвітер
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЗЛІЧЕННО-НОРМОВАНИХ ПРОСТОРАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ. ІІ PDF
Ольга Василівна Мартинюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗВ’ЯЗКІВ ДВОТОЧКОВОЇ ЗА ЧАСОМ ЗАДАЧІ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ PDF
Вадим Ілліч Мироник, Іван Степанович Тупкало
ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПОРОДЖЕНЕ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМ ОПЕРАТОРОМ ЕЙЛЕРА ДРУГОГО ПОРЯДКУ НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ З ОДНІЄЮ ТОЧКОЮ СПРЯЖЕННЯ PDF
Ольга Михайлівна Нікітіна
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ КЛАСІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ НЕСТАЦІОНАРНИМ КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНИМ МЕТОДОМ PDF
Віра Богданівна Поселюжна, Ліда Михайлівна Семчишин
СУМІСНЕ НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ІНТЕГРАЛІВ СУМАМИ ФЕЙЄРА PDF
Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА–ЛЕЖАНДРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька
АСИМПТОТИЧНА НОРМАЛЬНІСТЬ РІЗНИЦЕВОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Уляна Теодорівна Хімка
АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТОХАСТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Євген Федорович Царков, Віталій Юрійович Береза, Ірина Вікторівна Дорошенко
ЗБІЖНІСТЬ ДИСКРЕТНОЇ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СХЕМІ ДИФУЗІЙНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ PDF
Ярослав Михайлович Чабанюк, Павло Павлович Горун