2012

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 7

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 7
НАБЛИЖЕНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ ЗАДАЧ PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОЧКИ В ОПТИМІЗАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ КЕРОВАНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Іван Васильович Бейко, Олеся Вікторівна Щирба
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАСООБМІННОГО КОЕФІЦІЄНТА В ЗАДАЧІ ТИПУ КОНВЕКЦІЯ-ДИФУЗІЯ-МАСООБМІН PDF
Андрій Ярославович Бомба, Андрій Петрович Сафоник
КОРЕКТНА РОЗВ’ЯЗНІСТЬ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ПРОСТІШОГО КЛАСУ ВИРОДЖЕНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ТИПУ КОЛМОГОРОВА PDF
Олена Борисівна Васько
НЕОБХІДНІ, ДОСТАТНІ УМОВИ І КРИТЕРІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ ОПУКЛОЇ ФУНКЦІЇ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Василь Олексійович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВ СПОРУД МЕТОДОМ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ PDF (Русский)
Наталия Анатолиевна Гук
РЕАЛІЗАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОДНОРІДНОСТІ В МОДЕЛІ НАГНІТАННЯ PDF (English)
Mykola Demchuk, Nadia Saiyouri
ЖАДІБНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ КОМБІНАТОРНОЇ ЗАДАЧІ ЗНАХОДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКУ В МЕРЕЖІ PDF
Олег Олексійович Ємець, Єлизавета Михайлівна Ємець, Юрій Федорович Олексійчук
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДКРІПЛЕННЯ БАНКОМАТІВ ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ PDF
Леся Володимирівна Іващенко
ЗБІЖНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ СТОХАСТИЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ДИФУЗІЙНИМ ЗБУРЕННЯМ PDF
Ольга Ігорівна Кійковська
ОБЕРНЕНА НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА З УМОВОЮ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ PDF
Олена Борисівна Кобильська
ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В ОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ PDF
Іван Михайлович Конет
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ СИНГУЛЯРНОЮ ЛІНІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Мирослав Михайлович Копець
ПІДСУМОВУВАННЯ ПОЛІПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЕЙЛЕРА — ЛЕЖАНДРА — ФУР'Є НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк, Ольга Михайлівна Нікітіна
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО КЕРУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ PDF
Михайло Михайлович Личак, Аліна Вікторівна Кравченко
ПРО ЕФЕКТ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗА НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНОГО ПОПИТУ PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Тетяна Василівна Манжос
CИЛЬНА СТАБІЛІЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО ПСЕВДОДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ PDF
Владислав Антонович Літовченко
ЗБІЖНІСТЬ НАПІВМАРКОВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ PDF
Ігор Володимирович Малик, Ірина Вікторівна Дорошенко
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЗЛІЧЕННО-НОРМОВАНИХ ПРОСТОРАХ НЕСКІНЧЕННО ДИФЕРЕНЦІЙОВНИХ ФУНКЦІЙ. ІІI PDF
Ольга Василівна Мартинюк
НАБЛИЖЕННЯ РОЗРИВНИХ ФУНКЦІЙ РОЗРИВНИМИ СПЛАЙНАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРИКУТНИКІВ З ОДНІЄЮ КРИВОЛІНІЙНОЮ СТОРОНОЮ PDF
Юлія Ігорівна Першина
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ НЕОДНОРІДНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ВОЛОГОМІСТКИХ ПОРИСТИХ ЧАСТИНОК МЕТОДАМИ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Михайло Романович Петрик, Марія Михайлівна Петрик
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ БЕССЕЛЯ—ФУР'Є—ЛЕЖАНДРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ ІЗ СПЕКТРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ В КРАЙОВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Пилипюк
НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ РЕАКЦІЇ-ДИФУЗІЇ: ПОБУДОВА ТОЧНИХ РОЗВ'ЯЗКІВ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Роман Михайлович Черніга, Василь Васильович Давидович
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ДЛЯ КВАЗІЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ PDF
Володимир Кирилович Ясинский, Богдан Васильович Савчук