2015

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 12

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 12
Існування надзвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв’язаних нелінійних осциляторів на двовимірній Ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак
Алгоритм факторизації стрічкових несиметричних матриць на комп’ютерах з графічними прискорювачами PDF
Андрій Юрійович Баранов
Колокаційний та колокаційно-ітеративний методи розв’язування інтегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю PDF
Катерина Григорівна Геселева
Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилинюк
Задача найкращого у розумінні зваженої відстані від точки до множини рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою багатозначного відображення PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
К необходимым условиям оптимальности для одного класса дискретно-непрерывной задачи оптимального управления PDF (Русский)
Гюнай Алекпер Гусейнзаде, Каміль Байрамович Мансімов
Стійкість систем диференціально-функціональних рівнянь з дискретними марковськими параметрами та зовнішніми збуреннями PDF
Ірина Вікторівна Дорошенко
Побудова функцій розподілу з прогнозованою поведінкою інтенсивності відмов PDF
Ірина Оксентіївна Дьогтєва
О задачах оптимизации взаимного расположения прямоугольников в условиях стохастической, интервальной или нечеткой неопределенности PDF (Русский)
Олег Олексійович Ємець, Тетяна Миколаївна Барболіна
Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость PDF (Русский)
Валерій Констянтинович Задирака, Інна Віталіївна Швідченко
Класифікація множин методом лінійного відокремлення їх опуклих оболонок PDF
Марія Анатоліївна Іванчук
Критерій абсолютної стійкості розв’язків стохастичних дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями PDF
Алла Миколаївна Калинюк, Тарас Олегович Лукашів, Володимир Кирилович Ясинський
Про зведення задачі мінімаксного оцінювання лінійних функціоналів від розв’язків задачі Неймана для рівнянь лінійної теорії пружності до задачі оптимального керування PDF
Андрій Сергійович Перцов
Аналітичні методи аналізу математичної моделі згинальних коливань пружного тіла, вздовж якого рухається суцільний потік однорідного середовища PDF
Петро Ярославович Пукач