2016

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 13

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 13
Проблеми, методи, алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь з погано зумовленими матрицями PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом із урахуванням споживання та інвестиційного запізнення PDF
Мирослав Васильович Бойчук, Олена Юріївна Вінничук
Конфліктний перерозподіл ресурсного простору: оцінка швидкості збіжності мір захоплених територій PDF
Інга В'ячеславівна Веригіна, Олександр Михайлович Бузинний
Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з циліндричною порожниною PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилипюк
Задача найкращого у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою опуклозначного багатозначного відображення PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
Розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням Cad-систем PDF
Антон Янович Карвацький, Анатолій Юрійович Педченко
Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development PDF (English)
Анастасія Володимирівна Кінаш, Уляна Теодорівна Хімка
Про один трикроковий метод з пам’яттю для розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь PDF
Ольга Василівна Ковальчук
Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь нейтрального типу з параметрами PDF
Валентина Вікторівна Листопадова
Дослідження методу знаходження ліній розриву функції двох змінних PDF
Олег Миколайович Литвин, Юлія Ігорівна Першина, Олег Дмитрович Пташний
Граничні значення гладких розв’язків вироджених {p,h}-параболічних рівнянь типу Колмогорова PDF
Владислав Антонович Літовченко
Магнітореологія розведених суспензій у крові PDF
Ольга Олександрівна Мельник, Валентина Петрівна Лісовська
Обчислення 2 D інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерлінації PDF
Олеся Петрівна Нечуйвітер, Катерина Володимирівна Кейта
Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції-дифузії за допомогою нелокальних перетворень PDF
Олександр Миколайович Омелян, Марія Михайлівна Сєрова
Поверхностные и комбинаторные отсечения в задачах Евклидовой комбинаторной оптимизации PDF (Русский)
Оксана Сергіївна Пічугіна
До питання умови застосування модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь PDF
Віра Богданівна Поселюжна
Порогова стратегія керування системою з обмеженнями на число спроб почати обслуговуванн PDF
Оксана Володимирівна Прищепа
Деякі застосування математики функціональних інтервалів PDF
Петро Степанович Сеньо
Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії PDF
Микола Іванович Сєров, Олексій Геннадійович Плюхін
Існування майже напевно сильного розв’язку нелінійного стохастичного диференціально-функціонального рівняння з випадковими збуреннями PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Надія Петрівна Донець
Існування майже напевно сильного розв’язку нелінійного стохастичного диференціально-функціонального рівняння з випадковими збуреннями PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Надія Петрівна Донець