2016

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 13

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2016-13

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 13 1-4
Проблеми, методи, алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь з погано зумовленими матрицями PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук 5-14
Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом із урахуванням споживання та інвестиційного запізнення PDF
Мирослав Васильович Бойчук, Олена Юріївна Вінничук 15-28
Конфліктний перерозподіл ресурсного простору: оцінка швидкості збіжності мір захоплених територій PDF
Інга В'ячеславівна Веригіна, Олександр Михайлович Бузинний 28-44
Інтегральне зображення розв'язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі з циліндричною порожниною PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилипюк 45-55
Задача найкращого у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірного відновлення функціональної залежності, заданої неточно з допомогою опуклозначного багатозначного відображення PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк 56-67
Розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням Cad-систем PDF
Антон Янович Карвацький, Анатолій Юрійович Педченко 67-77
Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development PDF (English)
Анастасія Володимирівна Кінаш, Уляна Теодорівна Хімка 78-86
Про один трикроковий метод з пам’яттю для розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь PDF
Ольга Василівна Ковальчук 87-92
Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь нейтрального типу з параметрами PDF
Валентина Вікторівна Листопадова 93-97
Дослідження методу знаходження ліній розриву функції двох змінних PDF
Олег Миколайович Литвин, Юлія Ігорівна Першина, Олег Дмитрович Пташний 98-107
Граничні значення гладких розв’язків вироджених {p,h}-параболічних рівнянь типу Колмогорова PDF
Владислав Антонович Літовченко 108-114
Магнітореологія розведених суспензій у крові PDF
Ольга Олександрівна Мельник, Валентина Петрівна Лісовська 115-124
Обчислення 2 D інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерлінації PDF
Олеся Петрівна Нечуйвітер, Катерина Володимирівна Кейта 124-131
Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції-дифузії за допомогою нелокальних перетворень PDF
Олександр Миколайович Омелян, Марія Михайлівна Сєрова 131-143
Поверхностные и комбинаторные отсечения в задачах Евклидовой комбинаторной оптимизации PDF (Русский)
Оксана Сергіївна Пічугіна 144-160
До питання умови застосування модифікованого колокаційно-ітеративного методу розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь PDF
Віра Богданівна Поселюжна 160-170
Порогова стратегія керування системою з обмеженнями на число спроб почати обслуговуванн PDF
Оксана Володимирівна Прищепа 171-181
Деякі застосування математики функціональних інтервалів PDF
Петро Степанович Сеньо 182-193
Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії PDF
Микола Іванович Сєров, Олексій Геннадійович Плюхін 194-199
Існування майже напевно сильного розв’язку нелінійного стохастичного диференціально-функціонального рівняння з випадковими збуреннями PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Надія Петрівна Донець 200-212