2016

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 14

Зміст

Статті

Типульні сторінки PDF
Випуск 14
Про оцінку ймовірності банкрутства у випадку великих виплат PDF
Андрій Ярославович Білинський, Орест Михайлович Кінаш
Дослідження асимптотичної поведінки коливної системи третього порядку під дією малих випадкових нелінійних періодичних збурень PDF
Ольга Володимирівна Борисенко
Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
Исследование особых управлений в процессах, описываемых гибридными системами типа Россера PDF (Русский)
Айгюль Яшар Джаббарова, Камил Байрамали Мансимов
Достатні умови стійкості в середньому квадратичному розв’язків дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями PDF
Андрій Ярославович Довгунь, Галина Михайлівна Перун, Володимир Кирилович Ясинський
Система масового обслуговування з двома обслуговуючими приладами PDF
Ірина Оксентіївна Дьогтєва
Моделювання детермінованими і стохастичними задачами комбінаторної оптимізації PDF
Олег Олексійович Ємець, Тетяна Миколаївна Барболіна
Властивості області поділу для відокремлюваних ε-сіток двох множин PDF
Марія Анатоліївна Іванчук, Алла Миколаївна Калинюк, Ігор Володимирович Малик
Hyperbolic Boundary Value Problem for Unlimited Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder PDF (English)
Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилипюк
Термонапружений стан електропровідного шару за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування термопружного розсіювання енергії PDF
Роман Степанович Мусій, Христина Теофілівна Дрогомирецька, Галина Богданівна Стасюк, Микола Іванович Сорокатий
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара PDF
Наталія Іллівна Ободан, Віктор Якович Адлуцький, Василь Олександрович Громов
Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва PDF
Ліда Михайлівна Семчишин
Нелокальні перетворення еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії PDF
Микола Іванович Сєров, Юлія Василівна Приставка