2017

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 16

Зміст

Статті

Типульні сторінки PDF
Випуск 16
Оптимізаційні методи розв’язування систем Ax=b з погано зумовленими матрицями PDF
Василь Степанович Абрамчук, Ігор Васильович Абрамчук
Існування стоячих хвиль в дискретному нелінійному рівнянні Шредінгера з кубічною нелінійністю на двовимірній ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак
Multiagent Heuristic Algorithms for Solving Problems of Slope Reinforcement Parameters Optimization PDF (English)
Vsevolod Oleksandrovich Bohaienko
Колокаційно-ітеративний метод розв’язування лінійних інтегро-функціональних рівнянь PDF
Катерина Григорівна Геселева
Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Solid Cylinder PDF (English)
Andrey Petrovych Gromyk, Ivan Myhaylivich Konet, Tetyana Myhaylovna Pylypiuk
Критерії екстремальної послідовності для задачі найкращого у розумінні опуклої функції наближення фіксованого елемента опуклою множиною PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
The Convergence Rate of the Third and the Fourth Moments PDF (English)
Yaroslav Ivanovich Yeleyko, Nataliya Volodymyrovna Buhrii
Об оптимальности особых в смысле принципа максимума понтрягина управлений в одной задаче управления системами типа Россера PDF (Русский)
Севиндж Шамистан Кадырова, Камиль Байрамали Мансимов
Моделювання теплового поля пластини під впливом рухомого джерела тепла PDF
Володимир Андрійович Клименко, Дмитро Олександрович Білоус
Простори типу S елементів обмеженої гладкості PDF
Владислав Антонович Літовченко, Галина Михайлівна Унгурян
Линеаризованного типа необходимое условие оптимальности в дискретных системах типа Форназини–Маркезини PDF (Русский)
Камиль Байрамали Мансимов, Говхар Шабан Рамазанова
Крайова задача з м’якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя-Лежандра-Ейлера PDF
Володимир Вікторович Мороз
Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку PDF
Тамара Олександрівна Петрова, Ірина Леонідівна Петрова
Застосування динамічних міжгалузевих моделей PDF
Ліда Михайлівна Семчишин, Андрій Миколайович Алілуйко, Євгенія Олексіївна Марценюк
Метод двобічних наближень розв’язання задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності PDF
Максим Вікторович Сидоров
Сумісне наближення класів згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в метриці простору Lp PDF
Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов PDF
Лариса Григорівна Хохлова, Світлана Григорівна Хома-Могильська, Надія Григорівна Хома
Асимптотика другого моменту розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння в частинних похідних із зовнішними випадковими збуреннями PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Ігор Валерійович Юрченко