2018

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 17

Зміст

Статті

Типульні сторінки PDF
Випуск 17
Про поширення кореляцій в квантових системах в наближенні самоузгодженого поля PDF
Віктор Іванович Герасименко, Вікторія Валеріївна Кречко
Дослідження на сумісність та відшукання наближених розв’язків інтегро-функціональних рівнянь з малою нелінійністю та обмеженнями PDF
Катерина Григорівна Геселева
Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder PDF (English)
Andrey Petrovich Gromyk, Ivan Mykhaylovych I. Konet, Tatyana Mikhailovna Pylypiuk
Критерії узагальненого чебишовського у розумінні зважених відстаней центра кількох точок лінійного нормованого простору відносно опуклої множини цього простору PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
Побудова асимптотичного солітоноподібного розв’язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами PDF
Катерина Сергіївна Зайцева, Валерій Григорович Самойленко, Юлія Іванівна Самойленко, Людмила Василівна Вовк
Наближення нескінченно-диференційовних функцій в інтегральній метриці PDF
Ірина Борисівна Ковальська
Зв’язана динамічна задача термопружності для довгого порожнистого циліндра за нестаціонарних теплової та силової дій PDF
Роман Степанович Мусій, Христина Теофілівна Дрогомирецька, Богдан Йосипович Бандирський, Ольга Володимирівна Веселовська, Оксана Григорівна Орищин
Нелокальні анзаци та редукція системи нелінійних рівнянь конвекції-дифузії з хемотаксисною дифузивною матрицею PDF
Олександр Миколайович Омелян
Полиэдрально-сферические конфигурации: особенности и применение PDF (Русский)
Оксана Сергеевна Пичугина
Method of Iterative Single-Channel Blind Separation for Qpsk Signals PDF (English)
Vasily Yuriyovych Semenov
Застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab PDF
Ліда Михайлівна Семчишин
Методи розв’язування граничних задач на основі математики функціональних інтервалів PDF
Петро Степанович Сеньо
Дослідження Т-періодичних розв’язків рівнянь гіперболічного типу PDF
Світлана Григорівна Хома-Могильська, Віктор Зіновійович Чорний
Cиметричні сценарії переходу до детермінованого хаосу в системах з обмеженим збудженням PDF
Олександр Юрійович Швець, Василь Олександрович Сіренко