2018

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 18

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2018-18

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Andriy Hudyma 1-4
Стоячі хвилі з періодичною амплітудою в дискретному нелінійному рівнянні типу Шредінгера із насичуваною нелінійністю на двовимірній ґратці PDF
Сергій Миколайович Бак, Галина Миколаївна Ковтонюк, Іван Володимирович Печериця 5-14
Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Anisotropic Media Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Part 1: Problem Statement and its Approximation PDF (English)
Andriy Bomba, Myhailo Boichura 14-24
Идентификационный метод оперативного контроля процесса численного решения дифференциальных уравнений PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Сергей Анатолиевич Положаенко, Сергей Юриевич Протасов 25-31
Метод решения сингулярной динамической задачи в форме интегрального уравнения PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Юрий Олегович Фуртат 31-38
Параметрическая редукция математических моделей динамических систем PDF (Русский)
Андрей Анатолиевич Верлань, Александр Анатолиевич Дячук, Елена Анатолиевна Палагина, Владимир Васильевич Палагин 39-55
Колокаційно-ітеративний метод розв’язування інтегро-функціональних рівнянь з обмеженнями PDF
Катерина Григорівна Геселева 55-64
Співвідношення двоїстості та критерії екстремальності елемента для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк 65-77
Інтегральний метод розв’язування диференціальних рівнянь при моделюванні об’єктів із розподіленими параметрами PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Наталія Леонідівна Костьян 78-85
Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною PDF
Іван Михайлович Конет, Тетяна Михайлівна Пилипюк 86-99
Комбінаторна гра — «Зв’язна незв’язність» PDF
Сергій Олександрович Кріль, Марк Михайлович Зегельман 100-105
Гладкі розв’язки гіперболічних за Шиловим систем PDF
Владислав Антонович Літовченко 105-112
Чисельний аналіз методом R-функцій фільтраційних течій у неоднорідному ґрунті PDF
Олексій Русланович Подгорний 113-125
Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною PDF
Юрій Володимирович Сачук, Олександр Васильович Максимук 126-134
Method for the Maximization of the Likelihood Function of Speech Autoregressive Parameters Based on Line Spectrum Pairs PDF (English)
Vasyl Semenov 135-145
Застосування методу квазіфункцій Гріна-Рвачова для побудови двобічних наближень до розв’язку задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності PDF
Максим Вікторович Сидоров 146-161
Математичне моделювання коливних процесів у смузі PDF
Надія Григорівна Хома, Світлана Григорівна Хома-Могильська, Лариса Григорівна Хохлова 161-172