Інформація про автора

Неня, Олександр Іванович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна