Інформація про автора

Кадырова, Севиндж Шамистан, Институт Систем Управления НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан