Інформація про автора

Манжос, Тетяна Василівна, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна