Редакційний штат

Редакційний штат

Олександр Миколайович Хіміч, академік НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор (відповідальний редактор), Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Ірина Борисівна Ковальська, кандидат фізико-математичних наук, доцент (відповідальний секретар), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Валерій Костянтинович Задірака, академік НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Ukraine

Іван Михайлович Конет, доктор фізико-математичних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine

Микола Олексійович Перестюк, академік НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Володимир Вікторович Семенов, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анатолій Сергійович Сердюк, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут математики НАН України

Вячеслав Миколайович Старков, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України

Юрій Володимирович Теплінський, доктор фізико-математичних наук, професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Махаматали Корабоевич Усаров, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут механіки і сейсмостійкості споруд Академії Наук Республіки Узбекистан

Аркадій Олексійович Чикрій, член-кореспондент НАНУ доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України