DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-15.165-169

Алгоритм перевірки на коректність моделі сплайнової регресії

Марта Юріївна Савкіна

Анотація


Побудовано алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної лінійної регресії з невідомою точкою перемикання у випадку, коли треба зробити вибір між такою моделлю та лінійною. Алгоритм заснований на загальних принципах перевірки статистичних гіпотез у регресійному аналізі

Повний текст:

PDF

Посилання


Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. 366 с.

Завьялов Ю. C., Квасов Б. И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. М.: Наука, 1980. 352 с.

Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980. 456 с.

Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии. М.: Финансы и стати-стика, 1986. 304 с.

Савкіна М. Ю. Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії. Вісник Київського університету. 2015. № 3. C. 115–120