DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-16.41-48

Колокаційно-ітеративний метод розв’язування лінійних інтегро-функціональних рівнянь

Катерина Григорівна Геселева

Анотація


Побудова точних розв’язків інтегро-функціональні рівнянь можлива лише в окремих випадках, тому актуальним є питання відшукання та дослідження умов збіжності наближених методів розв’язання цих рівнянь та оцінки похибок колокаційно-ітеративного методу

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайникко Г. М. О сходимости и устойчивости метода коллокации / Г. М. Вайникко // Диференц. уравнения. — 1965. — Вып. 1, №2. — С. 244–254.

Канторович Л. В. Функциональный анализ / Л. В. Канторович, Г. П. Алимов. — М. : Наука, 1948. — 752 с.

Лучка А. Ю. Проекционно-итеративные методы решения линейных дифференциальных и интегральных уравнений / А. Ю. Лучка. — К. : Наук. думка, 1980. — 264 с.

Поселюжна В. Б. Колокаційно-ітеративний метод розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин. — Тернопіль : ТНЕУ, 2013. — 203 с.