DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-16.128-144

Крайова задача з м’якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя-Лежандра-Ейлера

Володимир Вікторович Мороз

Анотація


Методом гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Лежандра-Ейлера зі спектральним параметром одержано інтегральне зображення точного аналітичного розв'язку мішаної задачі для рівнянь параболічного типу на трискладовому сегменті з м’якими межами

Повний текст:

PDF

Посилання


Конет І. М. Інтегральні перетворення типу Мелера–Фока / І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Чернівці : Прут, 2002. — 248 с.

Курош А. Г. Курс вышей алгебры / А. Г. Курош. — М. : Наука, 1971. — 432 с.

Ленюк М. П. Інтегральні перетворення, породжені диференціальним оператором Ейлера другого порядку / М. П. Ленюк. — Чернівці, 2012.

Ленюк М. П. Исследование основных краевых задач для диссипативного волнового уравнения Бесселя / М. П. Ленюк. — К., 1983. — 62 с. (Препринт / АН УССР, Ин-т математики; 83.3).

Ленюк М. П. Побудова скінченного гібридного інтегрального перетворення при наявності спектрального параметру в крайових умовах та умовах спряження / М. П. Ленюк, В. В. Мороз // Науковий вісник Чернівецького університету. — Чернівці : Рута, 2006. — Вип. 314-315. Математика. — С. 105–113.

Ленюк М. П. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра) / М. П. Ленюк, М. І. Шинкарик. — Тернопіль : Економ. думка, 2004. — Ч. 1. — 368 с.

Подстригач Я. С. Обобщенная термомеханика / Я. С. Подстригач, Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1976. — 310 c.

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. — М. : Наука, 1977. — 736 с.

Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений / В. В. Степанов. — М. : Физматгиз, 1959. — 428 с.

Шилов Г. Е. Математический анализ. Второй специальный курс / Г. Е Шилов. — М. : Наука, 1965. — 328 с.