DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-16.151-157

Застосування динамічних міжгалузевих моделей

Ліда Михайлівна Семчишин, Андрій Миколайович Алілуйко, Євгенія Олексіївна Марценюк

Анотація


У статті запропоновано узагальнені динамічні моделі замкнутої виробничої системи. Розглянуто міжгалузеві моделі та їх місце серед моделей економічної динаміки. Проведено чисельні розрахунки моделі. Наведено спосіб зведення систем із матрицями до систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Проаналізовано етапи розв’язку моделі відповідно до теорії диференціальних рівнянь. Охарактеризовано складність алгоритму та по­казано його ефективність з точки зору комп'ютерної алгебри

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабицький А. Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ф. Бабицький. –– К., 2003. — 128 с.

Григорків В. С. Моделювання економіки. Частина 2 : навч. посібник / В. С. Григорків. — Чернівці : Рута, 2006. — 100 с.

Жуков С. А. Математичні методи та моделі в економіці : навч. посібник / С. А. Жуков, В. С. Остапчук, О. І. Сторубльов. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. — 231 с.

Кабак А. Ф. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посібник / А. Ф. Кабак. — К. : ІЗМН, 1996. — 164 с.

Недашковський М. О. Обчислення з матрицями / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. — К. : Наукова думка, 2007. — 294 с.

Семчишин Л. М. Динамічні математичні моделі в економіці / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль : Економічна думка, 2008. — Вип. 3. — С. 123–129.

Семчишин Л. М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі / Л. М. Семчишин, М. О. Недашковський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — Тернопіль : Економічна думка, 2009. — Вип. 1. — С. 169–187

Солодовников А. С. Математика в экономике / А. С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов. — М., 2000.

Цегелик Г. Г. Чисельні методи / Г. Г. Цегелик. — Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 408 с.

Cabay S. Systems f Linear Equations with Dense Univariate Polynomial Coefficients. Journal of the Associaation for Computing Machinery. / S. Cabay, B. Domzy. — 2007. — Vol. 34, №3. — P. 646–660