DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2017-16.167-172

Сумісне наближення класів згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в метриці простору Lp

Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич

Анотація


Встановлено асимптотичні рівності для верхніх меж величини, що характеризує сумісне наближення частинними сумами Фу­р’є в метриці просторів Lp, класів інтегралів Пуассона періодичних функцій, що належать одиничній кулі просторуL1

Повний текст:

PDF

Посилання


Сорич В. А. Наближення сум згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в рівномірній метриці / В.А. Сорич, Н. М. Сорич // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 9. — С. 100–104.

Сердюк А. С. Наближення класів аналітичних функцій сумами Фур’є в рівномірній метриці / А. С. Сердюк // Укр. мат. журн. — 2005. — Вип. 57, № 10. — С. 1395–1408.

Градштейн И. С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И. М. Рыжик. — М. : Физматгиз, 1963. — 1100 с.