DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.60-64

Метод одночасного рівномірного наближення сплайнами тригонометричних функцій та їх похідних

Олег Миколайович Литвин, Олег Олегович Литвин, Олександр Володимирович Ткаченко

Анотація


Наведені теореми про найкраще наближення сплайнами тригонометричних функцій та їх похідних, з дотриманням ізогеометричних властивостей

Повний текст:

PDF

Посилання


Квасов Б. И. Методы изогеометрической аппроксимации сплайнами. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006.

Spath H. Spline Algorithms for Curves and Surfaces. Winnipeg: Unitas Mathematica Publ. 1974.

Богданов В. В., Волков Ю. С. Выбор параметров обобщённых кубических сплайнов при выпуклой интерполяции. Сиб. журн. вычисл. математики. Новосибирск, 2006. Т. 9. № 1. С. 5–22.

Литвин О.М. Інтерлінація функцій та деякі її застосування. Харків : Основа, 2002. 544 с.

Сергиенко И. В., Литвин О. Н., Литвин О. О., Ткаченко А. В., Грицай О. Л. Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор). Кибернетика и системный анализ. 2015. Т. 51, № 2. С. 134–144.

Литвин О. М. Періодичні сплайни і новий метод розв’язання плоскої задачі рентгенівської комп’ютерної томографії. Системний аналіз, управління і інформаційні технології: Вісн. Харків. держ. політех. ун-ту : зб. наук. праць. 2000. № 125. С. 27–35.