DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.71-77

Про один підхід дослідження крайової задачі для квазілінійного рівняння гіперболічного типу з розривною правою частиною

Василь Васильович Маринець, Оксана Іванівна Когутич

Анотація


Будується конструктивний швидкозбіжний двосторонній метод дослідження та наближеного розв'язання крайової задачі для квазілінійного хвильового рівняння на площині з розривною правою частиною в області із складною структурою краю. Встановлюються достатні умови існування функцій порівняння, регулярного або іррегулярного розв'язку розглядуваної крайової задачі, його єдиності та знакосталості

Повний текст:

PDF

Посилання


Marynets V. V., Marynets K. V. On Goursat-Darboux boundary-value problem for systems of non-linear differential equations of hyperbolic type. Miskolс Mathematical Notes. 2013. Vol. 14, N 3. P. 1009–1020.

Маринець В. В., Маринець К. В., Питьовка О. Ю. Про одну крайову зада-чу теорії ДРЧП гіперболічного типу в області із складною структурою краю. Наук. Вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. 2014. 25, № 2. С.110–117.

Маринець В. В., Питьовка О. Ю. Про один підхід дослідження крайових задач для нелінійних рівнянь гіперболічного типу в області зі складною структурою краю. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки : зб. наук. праць ІК ім. В. М. Глушкова НАНУ. 2017. Вип. 15. С. 113–119.

Маринець В. В., Питьовка О. Ю. Дослідження крайової задачі для нелінійного хвильового рівняння з розривною правою частиною. Наук. Вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. 2018. Вип. № 1(32). С. 127–134.

Collatz L. Funktionalanalysis und numerische mathematic. Berlin ; Göttіngen ; Heidelberg: Springeler-Verlag, 1964. P. 440.

Marynets V. V., Marynets K. V., Pytovka O. Yu. On one constructive method of the differential equations of the hyperbolic type. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. Вип. № 2 (27). P. 76–85.

Красносельский М. А., Вайникко Г. М., Забрейко П. П., Рутицкий Я. Б., Стеценко В. Я. Приближенное решение операторных уравнений. М. : Наука, 1969. 456 с.