DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.91-97

Оптимальна за порядком точності кубатурна формула наближеного обчислення подвійного інтегралу від швидкоосцилюючих функцій загального виду

Олеся Петрівна Нечуйвітер, Ганна Вікторівна Каргапольцева, Катерина Володимирівна Дараган

Анотація


Розглядається оптимальна за порядком точності кубатурна формула наближеного обчислення подвійного інтегралу від швидкоосцилюючих функцій загального виду на класі диференційовних функцій у випадку, коли інформація про функції задана їх слідами на відповідних лініях

Повний текст:

PDF

Посилання


Сергієнко І. В., Задірака В. К., Литвин О. М., Мельникова С. С., Нечуйвітер О. П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : у 2 т. Т. 1. Алгоритми : [монографія]. Київ : Наук. думка, 2011. 447 с.

Lytvyn O. M., Nechuiviter O., Pershyna Yu., Mezhuyev V. Input Information in the Approximate Calculation of Two-Dimensional Integral from Highly Oscillating Functions (Irregular Case). Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information. Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018. Kyiv, Ukraine. P. 365–373.

Mezhuyev V., Lytvyn O. M., Nechuiviter O., Pershyna Yu., Lytvyn О. О., Keita K. Cubature formula for approximate calculation of integrals of two-dimensional irregular highly oscillating functions. U.P.B. Sci. Bull., Series A. Vol. 80, Iss. 3. 2018. P. 169–182.

Нечуйвітер О. П., Кейта К. В. Оптимальне інтегрування двовимірних швидкоосцилюючих функцій загального виду. Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. Вип. 15. С. 139–144.