DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.142-148

Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій

Іван Васильович Сергієнко, Валерій Костянтинович Задірака, Інна Віталіївна Швідченко

Анотація


Робота підводить підсумок розвитку обчислювальної математики за 50 років (1969–2019 рр.) в галузі точності та ефективності обчислювальних алгоритмів.

Зокрема, наголошено на повній похибці обчислювального алгоритму (о. а.), оцінках її якості, постановці задач оптимізації обчислень, оптимальних за точністю та швидкодією о. а., резервах оптимізації обчислень, тестуванні якості прикладного програмного забезпечення, комп’ютерних технологіях розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією.


Повний текст:

PDF

Посилання


Иванов В. В. Вопросы точности и эффективности вычислительных алгоритмов. Киев : Ин-т кибернетики АН УССР, 1969. 135 с.

Задирака В. К. Теория вычисления преобразования Фурье. Киев : Наук. думка, 1983. 216 с.

Кендалл М. Дж., Стюарт А. Статистические выводы и связи. М. : Наука, 1973. 899 с.

Бахвалов Н. С. О свойствах оптимальных методов решения задач математической физики. Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1970. Т. 10, № 3. С. 555–568.

Иванов В. В. Об оптимальных алгоритмах минимизации в классах дифференцируемых функций. Докл. АН СССР. 1971. Т. 201, № 3. С. 527–530.

Трауб Дж., Вожняковский Х. Общая теория оптимальных алгоритмов. М. : Мир, 1983. 382 с.

Иванов В. В., Задирака В. К. Вопросы оптимизации вычислений. К. : О-во «Знание» УССР, 1978. 34 с.

Сухарев А. Г. Оптимальный метод построения наилучших равномерных приближений для функций некоторого класса. Журн. вычисл. математики и мат. физики. 1978. Т. 18, № 9. С. 302–313.

Сергієнко І. В., Задірака В. К., Литвин О. М. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. Киев : Наукова думка, 2012. 400 с.

Сергієнко І. В., Задірака В. К., Швідченко І. В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. 2017. Вип. 15. C. 189–193.

Задірака В. К., Кошкіна Н. В., Швідченко І. В. Комп’ютерній стеганографії 20 років. Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). Львів, 2016. С. 98–99.

Бабич М. Д., Задирака В. К., Сергиенко И. В. Вычислительный эксперимент в проблеме оптимизации вычислений. ІІ. Кибернетика и системный анализ. 1999. № 2. С. 59–79.

Бабич М. Д., Задирака В. К., Людвиченко В. А., Сергиенко И. В. Об использовании резервов оптимизации вычислений в компьютерных техноло-гиях решения задач прикладной и вычислительной математики с требуемыми значениями характеристик качества. Журнал вычислительной математики и математической физики. 2010. Т. 50, № 12. С. 2285–2295.

Задірака В. К., Олексюк О. С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел. Київ, 2003. 264 с.

Сергиенко И. В., Задирака В. К., Бабич М. Д., Березовский А. И., Беса-раб П. Н., Людвиченко В. А. Компьютерные технологии решения задач прикладной и вычислительной математики с заданными значениями характеристик качества. Кибернетика и системный анализ. 2006. № 5. С. 33–41