DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.155-160

Про вплив похибок вимірювань на інтерпретацію результатів лазерних експериментів

В'ячеслав Миколайович Старков, Петро Михайлович Томчук

Анотація


На основі врахування і математичного аналізу незначних апаратних похибок вимірювань розглянуті приклади їх впливу на фізичну інтерпретацію лазерних експериментальних досліджень. Проведений нами аналіз показує, що ігнорування факту наявності похибок може призвести до помилкових висновків щодо фізичної суті розглянутих оптичних явищ

Повний текст:

PDF

Посилання


Гейзенберг В. К. Что такое «понимание» в теоретической физике. Природа. 1971. № 4. С. 75–77.

Давыдов А. С. Интерпретация результатов научных исследований в области физики. Препринт ИТФ. 80. I3IP. 1980. 28 с.

Borshch A. A., Brodyn M. S., Starkov V. N. et al. Broadband optical limiting in thin nanostructured silicon carbide films and its nature. Optics Communications. 2016. № 364. P. 88–92.

Starkov V. N., Borshch A. A., Gandzha I. S., Tomchuk P. M. Some Examples of Seemingly Plausible Interpretation of Experimental Results. Ukr. J. Phys. 2017. Vol. 62. № 6. P. 481–488.

Gayvoronsky V., Galas A., Shepelyavyy E. et al. Giant nonlinear optical re-sponse of nanoporous anatase layers. Appl. Phys. B 80. 2005. P. 97–100.

Гайворонский В. Я. Дослідження нелінійно-оптичних властивостей композитів на основі пористих напівпровідників та наноструктурованих діелектриків. Автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук. Інститут фізики НАН України. Київ, 2015. 38 c.