DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-19.180-187

Використання мішаної розрядності у математичному моделюванні

Олександр Миколайович Хіміч, Володимир Антонович Сидорук

Анотація


У роботі пропонується методика, за допомогою якої можна прискорити час математичного моделювання складних систем, використовуючи мішану розрядність в обчисленнях. Мішана розрядність дозволяє підвищити продуктивність обчислень, а також зекономити пам’ять. Показано застосування такого підходу при побудові алгоритму розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями

Повний текст:

PDF

Посилання


Nikolaevskaya E., Khimich A., Chystyakova T. Programming with Multiple Precision. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012. 234 p.

URL: https://www.mpfr.org.

URL: https://gmplib.org.

Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разреженных систем уравнений. М. : Мир, 1984. 334 с.

Химич А. Н., Попов А. В., Полянко В. В. Алгоритмы параллельных вычислений для задач линейной алгебры с матрицами нерегулярной структуры. Кібернетика і системний аналіз. 2011. Вип. 47, № 6. C. 159–174.

Хіміч О. М., Сидорук В. А. Гібридний алгоритм розв'язування лінійних систем з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу. Комп’ютерна математика. 2015. Вип. 1. С. 67–74.

Buttari A., Langou J., Kurzak J., Dongarra J. A Class of Parallel Tiled Linear Algebra Algorithms for Multicore Architectures. Parallel Computing. 2009. Vol. 35, Issue 1. P. 38–53.

Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL). URL: https://software.intel.com/¬en-us/intel-mkl.

Gropp W., Lusk E. and Thakur R. Using MPI-2: Advanced Features of the Message-Passing Interface. Cambridge : MIT Press. 1999. 382 p.

URL: http://icybcluster.org.ua.

URL: https://sparse.tamu.edu.