DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2019-20.61-69

Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну

Тамара Олександрівна Петрова, Ірина Леонідівна Петрова

Анотація


Ми розглядаємо питання інтерполяційного наближення функцій з класу Соболєва алгебраїчними поліномами. Питання позитивної апроксимації це питання апроксимації позитивних та r-разів неперервно диференційованих функцій алгебраїчними поліномами. Оцінки типу (1) для позитивної апроксимації розглядаються в роботах [1, 2]. Питання монотонної апроксимації це питання наближення монотонних функцій з класу Соболєва монотонними алгебраїчними поліномами. Оцінки типу (1) для монотонної апроксимації були доведені в роботах [3, 4, 8]. У роботах [3, 4] розглядається натуральний індекс в просторі Соболєва, який не дорівнює одиниці. В роботі [8] розглядається дійсний індекс простору Соболєва, який строго більший за два. Доведено, що оцінки типу (1) не виконуються для дійсного індексу більшого за два. Питання опуклої апроксимації це питання апроксимації опуклих функцій з класу Соболєва опуклими поліномами. Питання опуклої апроксимації розглядалося в роботах [5, 6]. У роботі [5] розглядався натуральний індекс простору Соболєва, який не дорівнює одиниці. В роботі [6] розглядався дійсний індекс простору Соболєва, який строго більший за два. Було доведено, що для опуклої апроксимації оцінки типу (1) є невірними для дійсного індексу Соболєва, який більший за два. В роботі [9] розглядається питання опуклої апроксимації функцій з простору Соболєва опуклими алгебраїчними поліномами, якщо індекс простору Соболєва знаходиться в інтервалі від трьох до чотирьох. Також доведено, що оцінка (1) є невірною. В даній роботі досліджується питання наближення опуклих вниз функцій з простору Соболєва опуклими алгебраїчними поліномами також для дійсного індексу простору Соболєва з інтервалу від трьох до чотирьох. Побудовано контрприклад, який показує, що для цих функцій оцінка типу (1) є невірною. Ця робота є узагальненням результату роботи [9]. Основний результат є аналогом теореми 2.3 в [11].


Повний текст:

PDF

Посилання


Теляковський С. А. Две теоремы о приближении функций алгебраически-ми полиномами / С. А. Теляковський // Мат. сб. — 1966. — Вип. 79. — С. 252–265.

Gopengauz A. I. Pointwise estimates of Hermitian interpolation / A. I. Gopengauz. — 1994. — Vol. 77.

DeVore R. A. Pointwise estimates for monotone polynomial approximation / R. A. DeVore, X. M. Yu // Constr. Approx. — 1985. — № 1. — Р. 323–331.

Gonska H. H. Interpolatory pointwise estimates for polynomial approximations / H. H. Gonska, D. Leviatan, I. A. Shevchuk, H.-J. Wenz // Constr. Approx. — 2000. — № 16. — С. 603–629.

Петрова Т. О. Контрприклад у iнтерполяцiйному опуклому наближеннi / Т. О. Петрова // Працi Iнституту математики НАН України. Математика та її застосування. Теорiя наближення функцiй. — 2005. — Вип. 35. — С. 107–112.

Петрова Т. О. Один контрприклад для наближення функцiй, що мають дробову похiдну / Т. О. Петрова // Вiсник Київського унiверситету. Фiзико-математичнi науки. — 2006. — № 4. — С. 113–118.

Samko S. G. Fractional integrals and derivatives: theory and applications / S. G. Samko, A. A. Kilbas, O. I. Marichev. — 1987.

Петрова Т. О. Про поточковi iнтерполяцiйнi оцiнки монотонного набли-ження функцiй, що мають дробову похiдну / Т. О. Петрова // Вiсник Київського унiверситету. Математика. Механiка. — 2003. — № 9-10. — Р. 125–127.

Петрова Т. О. Про поточковi iнтерполяцiйнi оцiнки опуклого наближення функцiй, що мають дробову похiдну довільного порядку, / Т. О. Петрова // Вісник Київського університету. Математика. Механіка. — 2017. — № 2 (38). — С. 9–10.

Петрова Т. О. Про поточковi iнтерполяцiйнi оцiнки монотонного набли-ження функцiй, що мають дробову похiдну / Т. О. Петрова // Вiсник Київ-ського унiверситету. Математика. Механiка. — 2002. — № 7-8. — С. 125–127.

Kopotun K. A. Interpolatory estimates for convex piecewise polynomial approximation / K. A. Kopotun, I. A. Shecvhuk // Journal of Mathematical Analysis and Applications. — 2019. — № 474. — Р. 467–479.