Інтегральні динамічні моделі в задачах ідентифікації і діагностики

Автор(и)

  • Дмитро Верлань ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІНФОТЕХ», Ukraine
  • Віталій Іванюк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine
  • Олександр Фомін Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2020-21.42-53

Анотація

У роботі розглянуто модельний підхід для розв’язання задачі діагностики і контролю динамічних об’єктів на основі застосування інтегральних рівнянь. Зростаюча складність енергетичних об’єктів, врахування їх динамічних властивостей, підвищення вимог до точності та об'єктивності прийнятих рішень призводять до необхідності розробки нових ефективних алгоритмів математичного забезпечення систем обробки діагностичної інформації, які б дозволили забезпечити зазначені вимоги і автоматизувати процес контролю силових установок.

У цей час в технічній діагностиці розвивається напрям, що ґрунтується на відновленні моделі (оператора) з метою діагностики. Звичайно передбачається, що несправності змінюють тільки параметри моделі об’єктів контролю, які при діагностуванні оцінюються методами параметричної ідентифікації, але можливі випадки, коли потрібно враховувати і зміни структури об’єкту. Реальні об'єкти, як правило, одночасно володіють і нелінійними і динамічними властивостями. Тому, як інформативний опис об’єктів контролю невідомої структури доцільно використовувати нелінійні непараметричні динамічні моделі на основі інтегро-степеневих рядів Вольтерри, які характеризують властивості об’єкта контролю (його стан) у вигляді послідовності інваріантних до виду вхідного сигналу багатовимірних вагових функцій — ядер Вольтерри. Застосування моделей на основі рядів Вольтерри дозволяє повно і точно врахувати нелінійні і інерційні властивості об’єкта контролю, робить процедуру модельної діагностики більш універсальною, підвищує надійність діагнозу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29