Наближений метод побудови майже-періодичних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах

Автор(и)

  • Юрій Теплінський Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2020-21.137-144

Анотація

Відомо, що велика кількість прикладних задач у різних розділах математики, фізики, техніки потребує досліджень проблем існування коливних розв’язків диференціальних систем, що є їх математичними моделями. У наш час коливними рухами динамічних систем за В. В. Немицьким [1] називають їх рекурентні рухи. Як відомо з теорем Біркгофа, траєкторії таких рухів містять мінімальні компактні множини динамічних систем. До класу рекурентних рухів зокрема належать квазіперіодичні та майже-періодичні рухи. Широко відомі фундаментальні теореми Амеріо і Фавара [2], що стосуються існування майже-періодичних розв’язків нелінійних та лінійних систем. Становить також інтерес дослідження поведінки динамічної системи в околі рекурентної траєкторії. Пізніше стало зрозумілим, що питання існування таких траєкторій тісно пов’язане з існуванням у таких систем iнваріантних торів, для побудови яких зручно застосовувати метод функції Гріна-Самойленка [1, 3, 4]. Тут розглядається лінійна система диференціальних рівнянь, яка визначена на нескінченновимірному торі (випадок зліченного частотного базису щодо кутової змінної), причому відносно нормальної змінної ця система може бути як скінченною, так і зліченною. Задача полягає у відшуканні достатніх умов, при яких задана система рівнянь має сім’ю майже-періодичних у сенсі Бора розв’язків, кожен з яких можна наблизити із наперед заданою точністю квазіперіодичним у сенсі Боля розв’язком відповідної укороченої за кутовою змінною системи рівнянь, що визначена на скінченновимірному торі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-23