DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2008-1.174-181

МЕТОД ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ НЕВИКОРИСТАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Дмитро Володимирович Стефанишин, Юлія Дмитрівна Стефанишина, Марина Василівна Кубай

Анотація


Пропонується метод порівняння варіантів рішень в природокористуванні на основі співставлення сукупних ризиків альтернатив. Сукупні ризики оцінюються у вигляді сум компонент: ризиків збитків (шкоди, втрат), якими може бути обтяжений варіант (в економічній, екологічній, соціальній сферах), та ризиків невикористаних можливостей, які характеризуються потенційними доходами, вигодами, перевагами тощо, що супроводжують альтернативи.

Ключові слова


альтернатива; порівняння варіантів рішення; невизначеність; носій рішення; природокористування; ризик невикористаних можливостей; схильність до ризику; таблиця рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ястремський О. І. Основи теорії економічного ризику. – К.: АртЕк, 1997. – 248 с.

Вітлінський В. В., Верченко П. І., Сігал А. В., Наконечний Я. С. Економічний ризик: ігрові моделі. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.

Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений / Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 206 с.

Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, Аудит, 1997. – 510 с.

Сявавко М. С., Рибицька О. М. Математичне моделювання за умов невизначеності. – Львів: “Українські технології”, 2000. – 319 с.