DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2010-3.196-200

МОДЕЛЮВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Ігор Матвійович Черевко, Олександр Васильович Матвій

Анотація


Досліджена крайова задача із запізненням. Встановлено умови розв'язності крайової задачі із запізненням і досліджено її апроксимацію за допомогою систем звичайних диференціальних рівнянь.

Ключові слова


диференціально-різницеві рівняння; запізнення; крайова задача із запізненням; апроксимація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лучка А. Ю. Проекционно-итеративные методы / А. Ю. Лучка. — К. : Наук. думка, 1993. — 286 с.

Nikolova N. S. Application of spline-function for the construction of an approximate solution of boundary value problems for a class of functionaldifferential equations / N. S. Nikolova, D. D. Bainov // Yokohama Math. J. — 1981. — Vol. 29, № 1. — P. 108–122.

Черевко И. М. Численный метод решения краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом / И. М. Черевко, И. В. Якимов // Укр. мат. журн. — 1989. — Т. 41, № 6. — С. 854–860.

Матвій О. В. Апроксимація крайових задач із запізненням системами звичайних диференціальних рівнянь / О. В. Матвій, І. М. Черевко // Вісник Київського університету. Серія : фіз.-мат. науки. — 2003. — № 3. — С. 129–137.