DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2013-9.92-99

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ З БЛОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

Ліда Михайлівна Семчишин

Анотація


У статті розглянуто новий підхід до розріджених систем лінійних алгебричних рівнянь із блочними елементами. Розкладено невідомі xi даної розрідженої системи лінійних алгебричних рівнянь у скінченні матричні ланцюгові дроби. Протестовано алгоритм розв'язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь. Показано ефективність запропонованого алгоритму.

Ключові слова


розріджені системи; ланцюгові дроби; скінченні суми; складність алгоритму; тестування алгоритму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воеводин В. В. Численные методы алгебры. Теория и алгоритмы / В. В. Воеводин. — М. : Наука, 1976. — 312 с.

Гантмахер Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер. — М. : Наука, 1967. — 324 с.

Дэвенпорт Дж. Компьютерная алгебра / Дж. Дэвенпорт, И. Сирэ, Э. Турнье. — М. : Мир, 1991. — 352 с.

Недашковський М. О. Обчислення з  –матрицями / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. — К. : Наук. думка, 2007. — 294 с.

Семчишин Л. М. Розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами / Л. М. Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — Львів, 2007. — Вип. 6. — С. 128–135.

Семчишин Л. М. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — Тернопіль, 2013. — №1. — С. 213–222.

Тыртышников Е. Е. Матричный анализ и линейная алгебра / Е. Е. Тыртышников. — М. : Физматлит, 2007. — 480 с.