Моделювання процесу розвитку потужностей електроенергетичних систем

Автор(и)

  • Олександр Дячук ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2021-22.55-62

Анотація

Робота присвячена математичному моделюванню процесу введення генеруючих потужностей різного типу при вирішенні задач стратегічного планування, в тому числі на довгострокову перспективу, і управління розвитком електроенергетичних систем. Актуальність роботи полягає в тому, що згідно останніх міжнародних досліджень та домовленостей задля обмеження зростання глобальної температури до 1,5°С понад доіндустріальні рівні усі країни мають досягнути нетто-нульових викидів ПГ в 2050-2060 рр., що вимагатиме, в тому числі, суттєвих змін в управлінні та стратегічному плануванні розвитку електроенергетики, які мають базуватися на детальних розрахунках з використанням математичних моделей і комп'ютерних засобів.

У роботі запропоновано до застосування інтегральний метод моделювання з використанням інтегральних рівнянь типу Вольтера із змінними межами для розробки стратегії введення різних генеруючих потужностей електроенергетичних систем на досить віддалену перспективу з урахуванням обмежень на паливо і капітальних вкладень, строків експлуатації електростанцій, а також заміни застарілих технологій новими.

Метод може бути також застосований для інших практичних задач, таких як максимізація надійності електроенергетичних систем, оптимізація часу їх модернізації та ін.

Посилання

Паризька угода / Організації Об’єднаних Націй, 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l61.

Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди [англ.]. Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 2021. URL: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/-PublishedDocuments/¬Ukraine%20First/Ukraine%20NDC_July%2031.pdf.

Аналітичний огляд Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, липень 2021 р. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/klima-tychna_polityka/Аналітичний огляд НВВ липень 2021.pdf

Проєкт звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей — 2020. Київ: НЕК «Укренерго», 2020. URL: https://ua.energy/wp-content/¬uploads/2021/11/ERAA-UA-2021-v6.pdf (дата звернення: 06.12.2021).

The optimal path forward for Ukraine’s power system: White paper on power system optimization. Wärtsilä Corporation, 2020. URL: https://www.wartsila.com/¬docs/default-source/ power-plants-documents/ downloads/ white-papers/ europe/the-optimal-path-forward-for-ukraine-s-power-system.pdf

Meißner F. Optimal Dispatch Model: A model of the Ukrainian electricity system. Low Carbon Ukraine Project. Берлін, червень 2020. URL: https://www.lowcarbonukraine.com/wp-content/uploads/ODM-Description.pdf.

Petrovi´c S., Diachuk O., Podolets R., Semeniuk A., Bühler F., Grandal R., Boucenna M., Balyk O. Exploring the Long-Term Development of the Ukrainian Energy System. Energies. 2021. 14. 7731. https://doi.org/10.3390/en14227731

Глушков В. М. Об одном классе динамических макроэкономических моделей. Упр. системы и машины. 1977. № 2. С. 3-6.

Глушков В. М., Иванов В. В., Яненко В. М. и др. О средствах моделирования развивающихся систем. Киев, 1980. 58 с. (Препринт / АН УССР, Ин-т кибернетики; №80-37).

Апарцин А. С. Об интегральных уравнениях Вольтерра первого рода в теории развивающийся систем. Численные методы оптимизации и анализа. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. С. 58-67.

Апарцин А. С., Тришечкин А. М. Применение моделей В. М. Глушкова для моделирования долгосрочных стратегий развития ЕЭЭС. Тез. докл. Всесоюз. конф. «Курс-4». Рига, 1986. С. 17-19.

Яценко Ю. П. Интегральные модели систем с управляемой памятью. Киев: Наук. думка, 1991. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26