Процедура локалізації несправного елемента в лінійному електричному колі з пасивними двохполюсниками

Автор(и)

  • Костянтин Ключка Черкаський державний технологічний університет, Ukraine
  • Лідія Митько Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2021-22.81-89

Анотація

Станом на теперішній час, аналіз технічного стану електричних схем передбачає використання широких можливостей обчислювальної техніки. Важливою умовою при цьому є здатність діагностувальної системи здійснювати процес діагностування в режимі реального часу.

До окремого класу об'єктів діагностування можна віднести пасивні ланцюги, що складаються тільки з елементів з резистивною провідністю та не містять власних джерел енергії. Для подібних ланцюгів створені методи діагностування, які полягають у визначенні параметрів всіх елементів ланцюга і потребують доступу до всіх вузлів схеми, що перевіряється. При цьому процедура діагностування стає досить трудомісткою, оскільки визначаються параметри усіх без винятку елементів ланцюга.

Значно зменшити кількість обчислювальних операцій при проведенні діагностування, дозволяє алгоритм заснований на застосуванні методу навчальних та перевірочних характеристик. Вказаний метод, будучи заснованим на методі підсхем, був спочатку створений для діагностування неперервних систем автоматичного регулювання, а потім був поширений і на самі електричні кола. В якості підсхем, в схемах електричних кіл виділяються підсхеми, для яких перевіряються гіпотези. Сутність застосування методу полягає в тому, що на підставі значень навчальних характеристик, відповідно до гіпотези за формулою Фостера, визначаються значення параметрів несправних елементів. Потім, маючи значення параметрів всіх елементів ланцюга, визначається оцінка значень навчальних характеристик, при збігу яких із виміряними значеннями — гіпотеза приймається, інакше — гіпотеза відкидається.

В представленій статті, на конкретному прикладі показано, що застосування методу навчальних та перевірочних характеристик дозволяє суттєво знизити трудомісткість процедури діагносту­вання як на етапі проведення вимірювань, так і на етапі обчислень.

Результати обчислювальних експериментів підтверджують ефективність застосування методу навчальних та перевірочних характеристик, що в підсумку дає можливість більш ефективного використання засобів обчислювальної техніки.

Посилання

Верлань А. Ф., Добра И. Д., Игнатченко А. А. Комплексная автоматизация процессов диагностирования объектов энергетики. Тез. докл. Всесоюзн. науч.-техн. конф. «Математическое моделирование в энергетике». Киев: ИПМЭ АНУ, 1990. Ч. 1. С. 173-174.

Бондаренко В. М., Редковец С. Н., Кашпировский А. И. Методы, алгоритмы и программы диагностики электрических цепей. Киев, 1985. 53 с. (Препринт/АН УССР, Ин-т электродинамики; № 428).

Roytman L. M., Swamy M. N. S. Diagnosis of passive networks. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems. 1981. P. 291-292.

Roytman L. M., Swamy M. N. S. Some properties of orthonormal excitations of the circuit and the calculation of the circuit elements. IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems. 1981. P. 289-291.

Tucker R. E., McNamee L. P. Coomputer aided design application to fault detection and isolation techniques. IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems. P. 684-687.

Лозинський О. Ю., Марущак Я. Ю., Костробій П. П. Розрахунок надійності електроприводів. Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1999. 234 с.

Foster R. An extension of a network theorem. IRE Trans., CT-8. 1961. P. 76-77.

Верлань А. А., Положаенко С. А., Осман И. Х. Локализация неисправных электронных подсхем методом обучающих и проверочных характеристик. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Техн. науки: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націон. ун-т ім. Івана Огієнка, 2008. Вип. 1. С. 140-144.

Чуа Л. О., Лин П.-М. Машинный анализ электронных схем: алгоритмы и вычислительные методы. Москва: Энергия, 1980. 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11