Оцінка найкращих наближень для узагальненої похідної в банахових просторах

Автор(и)

  • Олена Радзієвська Національний університет харчових технологій, Ukraine
  • Ірина Ковальська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2021-22.90-96

Анотація

Основна задача теорії наближень полягає в тому, щоб, грунтуючись на досліджуваних властивостях даної функції, встановити властивості її апроксимаційних характеристик.

Функції з однаковими властивостями об’єднуються в класи, і тоді факти, встановлені для певного класу, відносяться і до кожного його представника. При цьому з'являється можливість формулювати нові задачі, зокрема, задачі математичного моделювання вже для цілих класів функцій, які описують досліджувані процеси.

Якщо твердження дають можливість зробити висновок про швидкість прямування до нуля послідовності найкращих наближень елемента f поліномами степеня n за інформацією про узагальнену похідну цього елемента, то їх в теорії наближень прийнято називати прямими теоремами.

У статті розглядається обернена теорема — за властивостями послідовності найкращих наближень робимо висновок про властивості самого елемента f деякого банахового простору B і його узагальнених похідних, тобто за заданою послідовністю найкращих наближень вектора f поліномами степеня n встановлюються його диференціально-різницеві характеристики.

 Перші обернені теореми були розглянуті ще на початку минулого століття С. Н. Бернштейном. Основним моментом їх доведення є нерівності між нормами поліномів і їх похідних. Такі нерівності називаються нерівностями Бернштейна. Як частковий випадок, вони можуть бути отримані з теореми, розглянутої в статті.

Посилання

Arestov V. V. On integral inequalities for trigonometric polynomials and their derivatives. Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR. Series of mat. 1981. T. 45. S. 3-22.

Bernshtein S. N. On the best approximation of continuous functions by means of polynomials of a given degree. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1952. No. 1. P. 11-104.

Sigmund A. Trigonometric series. Moscow: Mir, 1965. Vol. 1, 2.

Stepanets A. I. Methods of Approximation Theory. Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2002. Part I. 427 p.

Stepanets A. I. Methods of Approximation Theory Kiev: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2002. Part II. 468 s.

Stepanets A. I., Zhukina E. I. Inverse theorems of approximation of -differentiable functions. Ukr. mat. zhurn. 1989. Issue 41. № 86. S. 1106-1112.

Szego G. Uber einen satz des Hern Serge Bernstein. Schrift. Konigsberg. Gelehrten Gesellschaft. 1928. Vol. 5. № 4. P. 59-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20