Крайова задача з м’якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя — Ейлера — Лежандра на сегменті кусково-однорідної полярної осі

Автор(и)

  • Володимир Мороз Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2022-23.67-86

Анотація

Композитні матеріали знаходять широке застосування в різноманітних технологічних процесах, будівництві, енергозбереженні, у зв’язку із чим виникає необхідність постановки і розв’язання задач теплопровідності в середовищах, неоднорідних по своїй структурі (багатошарові тіла). При цьому неоднорідність середовища приводить до розгляду крайових задач із кусково-неперервними або кусково-сталими коефіцієнтами [3] та диференціальними операторами типу Бесселя, Ейлера, Лежандра, Фур’є, що моделюють неоднорідність середовища по геометричній змінній.

В класичній постановці процеси поширення тепла вивчались у припущенні, що межа середовища жорстка по відношенню до відбиття хвиль. Однак, якщо припустити, що на межі середовища може відбуватись поглинання хвиль (м’яка межа), одержимо крайову задачу, що містить похідну по часу в операторах крайових умов та умов спряження виду (1).

Аналітичний розв’язок відповідної крайової задачі можна отримати за допомогою інтегральні перетворення із спектральним параметром, які спрацьовують для задач з м’якими межами за такою ж логічною схемою, як інтегральні перетворення без спектрального параметра в задачах з жорсткими межами.

Побудові одного класу таких гібридних інтегральних перетворень, породжених гібридним диференціальним оператором типу Бесселя — Ейлера — Лежандра на полярній осі, присвячується дана робота.

У роботі також одержано інтегральне зображення точного аналітичного розв’язку мішаної задачі для рівнянь параболічного типу на трискладовому сегменті полярної осі з м’якими межами методом гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя — Ейлера — Лежандра в припущенні, що крайові умови та умови спряження містять похідну по часовій змінній.

Посилання

Mantic V. Mathematical Methods and Models in Composites. Computational and Experimental Methods in Structures. Vol. 5. 506 р.

Конет І. М., Ленюк М. П. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока. Чернівці: Прут, 2002. 248 с.

Конет І. М., Пилипюк Т. М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах: монографія. Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2016. 244 с.

Курош А. Г. Курс вышей алгебры. Москва: Наука, 1971. 432 с.

Ленюк М. П. Інтегральні перетворення, породжені дифе¬ренціальним оператором Ейлера другого порядку. Чернівці, 2012.

Ленюк М. П. Исследование основных краевых задач для диссипативного волнового уравнения Бесселя. Киев, 1983. 62 с. (Препринт / АН УССР, Ин-т математики; 83.3).

Ленюк М. П., Мороз В. В. Побудова скінченного гібридного інтегрального перетворення при наявності спектрального параметру в крайових умовах та умовах спряження. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці: Рута, 2006. Вип. 314-315. Математика. С. 105-113.

Ленюк М. П., Шинкарик М. І. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Частина 1. Тернопіль: Економ. думка, 2004. 368 с.

Подстригач Я. С., Коляно Ю. М. Обобщенная термомеханика. Київ: Наук. думка, 1976. 310 c.

Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. Москва: Наука, 1977. 736 с.

Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. Москва: Физматгиз, 1959. 468 с.

Шилов Г. Е. Математический анализ. Второй специальный курс. Москва: Наука, 1965. 328 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-11