Числові методи комплексного аналізу при розв’язанні одного класу нелінійних еліптичних задач за умов ідентифікації параметрів

Автор(и)

  • Андрій Ярославович Бомба Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне
  • Любов Леонідівна Крока Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2014-10.24-33

Ключові слова:

бернені коефіцієнтні задачі, ідентифікація, стаціонарні процеси, еліптичні диференціальні рівняння, квазіконформні відображення.

Анотація

На основі числових методів комплексного аналізу запропоновано підхід до розв’язання двовимірних обернених модельних задач для нелінійних (квазілінійних) еліптичних диференціальних рівнянь в областях, обмежених лініями течії та еквіпотенціальними лініями, за умов ідентифікації коефіцієнта, що характеризує провідність середовища. Відповідний алгоритм побудовано для випадку, коли шуканий коефіцієнт в області комплексного потенціалу допускає розділення змінних.

Біографія автора

Андрій Ярославович Бомба, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математик

Посилання

Yeh W. W-G. Review of parameter identification procedures in groundwater hydrology / W. W-G. Yeh // The inverse problem. Water Resources Re-search. — 1986. — № 22(2). — Р. 95–108.

Vainikko E. Some numerical schemes for the identification of the filtration coefficient / E. Vainikko, G. Vainikko // Acta et comment. univ. Tartuensis 937. — 1992. — P. 90–102.

Yavorskyy B. Y. Structural identification of mathematical model of images reconstruction by electrical impedance tomography / B. Y. Yavorskyy, Y. B. Pro¬mo¬vych, G. M. Shadrina // Proceeding sof the IV International conference «Electronics and applied physics». 23-25 October, Kyiv, Ukraine. — 2008. — P. 85–86.

Сушко И. А. Сравнение классического метода решения обратной задачи импе¬дансной томографии с методом «зон» проводимости / И. А. Сушко, А. И. Ры¬бин // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» Серія. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2012. — № 49. — С. 166–177.

Методи комплексного аналізу : монографія / А. Я. Бомба, С. С. Каштан, Д. О. Пригорницький, С. В. Ярощак. — Рівне : НУВГП, 2013 — 415 с.

Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наук. думка, 2007. — 308 с.

Бомба А. Я. Нелінійні обернення крайових задач на квазіконформні відо-браження при моделюванні впливу градієнтів напору на процес фільтрації / А. Я. Бомба, С. С. Каштан // Математичні методи та фізико-механічні поля. — 2002. — Т. 45, № 2. — C. 49–57.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дей¬нека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-10