Чисельне дослідження математичної моделі сумісного стоку поверхневих і грунтових вод з території водозбору

Автор(и)

  • Петро Сергійович Венгерський Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2014-10.33-42

Ключові слова:

рухомий шар рідини, мілка вода, поверхневі потоки, грунтова вода, п’єзометричний напір, сумісний потік, варіаційна задача, білінійні форми, метод скінченних елементів, дискретизація задачі, лінеаризація задачі, умови спряження.

Анотація

Для опису поверхневих потоків записано початково-крайову задачу стоку мілкої води. З урахуванням гідравлічного потоку для опису грунтових потоків використовується рівняння Бусинеску. З урахуванням суцільного однорідного середовища водяного потоку сформулюємо початково-крайову задачу спільного руху рідини по поверхні водозбору. Побудовані моделі апробовано на тестових прикладах, досліджується збіжність і стійкість задачі з урахуванням дії природних факторів. Розроблені програми обчислювалися за допомогою програмного пакету COMSOL

Біографія автора

Петро Сергійович Венгерський, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

кандидат фізико-матема­тич­них наук, доцент

Посилання

Венгерський П. С. Чисельне моделювання мілкого схилового стоку в кінематичному наближенні / П. С. Венгерський, В. М. Трушевський // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. прик. матем. та інф. — Львів, 2000. — Вип. 1. — С. 44–49.

Венгерський П. С. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу для опису алгоритмів розв’язування крайових задач методом скінченних елементів / П. С. Венгерський, О. В. Єфремов, Б. М. Стрихалюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Сер. «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів, 2002. — № 443. — С. 190–192.

Венгерський П. С. Чисельне розв’язування варіаційних задач поверхневого стоку / П. С. Венгерський, В. М. Трушевський, Г. А. Шинкаренко // Вісн. Київськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. кібернетика. — 2002. — Вип. 3. — С. 26–30.

Венгерський П. С. Побудова математичної моделі процесу фільтрації рідини в грунті / П. С. Венгерський, О. Демкович // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. Прикл. матем. інформ. — 2009. — Вип. 15. — С. 170–177.

Венгерський П. С. До моделювання сумісного руху поверхневих та грунтових вод / П. С. Венгерський, Я. В. Коковська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2009. — С. 255–257

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-19