Повне аналітичне описання фундаментального розв'язку одного па-раболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Заболотько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ
  • Степан Дмитрович Івасишин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2014-10.88-98

Ключові слова:

параболічне рівняння зі зростаючими коефіцієнтами, фундаментальний розв'язок, задача Коші, повне аналітичне описання.

Анотація

Розглядається параболічне за Петровським рівняння довільного порядку у випадку, коли рівняння містить члени з похідними першого порядку за просторовими змінними і коефіцієнтами, які лінійно зростають на нескінченності як функції цих змінних, а інші коефіцієнти не залежать від просторових змінних. Для такого рівняння дається повне аналітичне описання фундаментального розв'язку задачі Коші.

Біографія автора

Степан Дмитрович Івасишин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики

Посилання

Тихонов В. И. Марковские процессы / В. И. Тихонов, М. А. Миронов. — М. : Сов. радио, 1977. — 488 с.

Эйдельман С. Д. Параболические системы / С. Д. Эйдельман. — М. : Наука, 1964. — 443 с.

Eidelman S. D. Analytic methods in the theory of differential and pseudo-di-fferential equations of parabolic type / S. D. Eidelman, S. D. Ivasyshen, A. N. Koc¬hubei // Operator Theory: Adv. and Appl. — 2004. — Vol. 152. — 390 p.

Заболотько Т. О. Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для деяких параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами та деякі його застосу-вання / Т. О. Заболотько, С. Д. Івасишен, Г. С. Пасічник // Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Сер.: Математика : зб. наук. пр. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. — Т. 2, № 2–3. — С. 81–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-11