Про проблему стійкості стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням

Автор(и)

  • Віктор Іванович Мусурівський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5878.2014-10.140-151

Ключові слова:

диференціально-функціональні рівняння, системи випадкової структури, імпульсні марковські збурення, скінченне запізнення.

Анотація

Розглянуто проблему стійкості стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням при наявності випадкового процесу і запізнення одночасно.

Біографія автора

Віктор Іванович Мусурівський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

кандидат фізико-мате­ма­тичних наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, страхової і фінансової математики

Посилання

Царьков Е. Ф. Квазилинейные стохастические функционально-диффе¬рен-циальные уравнения / Е. Ф. Царьков, В. К. Ясинский. — Рига : Ориентир, 1992. —328 с.

Королюк В. С. Устойчивость динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений / В. С. Королюк, В. И. Мусуривский, И. В. Юрченко // Кибернетика и системный анализ. — 2007. — № 6. — C. 134–146.

Королюк В. С. Стабилизация импульсных динамических систем с конеч-ным последействием при наличии марковских параметров. Часть І / В. С. Королюк, В. И. Мусуривский, В. К. Ясинский // Проблемы управле-ния и информатики. — 2008. — №1. — С. 16–35.

Королюк В. С. Ймовірність, статистика та випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика : в 3-х т. / В. С. Королюк, Є. Ф. Царьков, В. К. Ясин¬ський — Чернівці : Золоті литаври, 2009. — Т. 3. Випадкові процеси. Теорія та комп’ютерна практика. — 798 с.

Кац И. Я. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости и стабилиза-ции систем случайной структуры / И. Я. Кац. — Екатеринбург : Изд-во Уральской государственной академии путей сообщения, 1998. — 222 с.

Жакод Ж. Предельные теоремы для случайных процессов : в 2-х т. / Ж. Жакод, А. Н. Ширяев. — М. : Физматгиз, 1994. — Т. 1. — 544 с.

Жакод Ж. Предельные теоремы для случайных процессов : в 2-х т. / Ж. Жакод, А. Н. Ширяев. — М. : Физматгиз, 1994. — Т. 2. — 473 с.

Дынкин Е. Б. Марковские процессы / Е. Б. Дынкин. — М. : Физматгиз, 1969. — 859 с.

Самойленко А. М. Дифференциальные уравнения с импульсными воздей-ствиями / А. М. Самойленко, Н. А. Перестюк. — К. : Вища школа, 1987. — 287 с.

Свердан М. Л. Устойчивость стохастических импульсных систем / М. Л. Свердан, Е. Ф. Царьков. — Рига : РТУ, 1994. — 300 с.

Мусуривский В. И. О проблеме устойчивости систем случайной структуры с постоянным запаздыванием / В. И. Мусуривский // Проблемы управления и информатики. — 2011. — №5. — С. 5–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-25