2013

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 9

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 9
ПЕРІОДИЧНІ БІЖУЧІ ХВИЛІ В ДИСКРЕТНОМУ РІВНЯННІ SIN-ГОРДОНА НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ PDF
Сергій Миколайович Бак
УМОВИ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗАДАЧІ НАЙКРАЩОЇ У РОЗУМІННІ СІМ’Ї ОПУКЛИХ ФУНКЦІЙ РІВНОМІРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ МНОЖИНОЮ ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ PDF
Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
ІНТЕГРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗМІШАНИХ ПАРАБОЛІЧНИХ ЗАДАЧ З М'ЯКОЮ МЕЖЕЮ НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF (English)
Ivan Mykhajlovych Konet, Tatiana Mykhajlivna Pylypyuk
СТОХАСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ З НАПІВМАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ ТА ІМПУЛЬСНИМИ ЗБУРЕННЯМИ PDF
Віктор Романович Кукурба
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ З ГІСТЕРЕЗИСНИМ ПЕРЕМИКАННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Валентина Петрівна Лісовська, Юлія Володимирівна Ігнатова, Леся Володимирівна Іващенко
СТІЙКІСТЬ ЗА ПЕРШИМ НАБЛИЖЕННЯМ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ІТО-СКОРОХОДА У ГІЛЬБЕРТОВИХ ПРОСТОРАХ PDF
Анатолій Володимирович Нікітін, Сергій Федорович Шевчук
ТОПОЛОГІЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ДВОВИМІРНОГО РІВНЯННЯ ПУАССОНА З НЕОДНОРІДНІСТЮ У ВИГЛЯДІ РЯДУ З УЗАГАЛЬНЕНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Роман Михайлович Пелещак, Микола Васильович Дорошенко
НЕСТАЦІОНАРНИЙ КОЛОКАЦІЙНО-ІТЕРАТИВНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЧИСЛОВИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ З БЛОЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB PDF
Ліда Михайлівна Семчишин
НАБЛИЖЕННЯ СУМ ЗГОРТОК З ЯДРАМИ ПУАССОНА СУМАМИ ФУР’Є В РІВНОМІРНІЙ МЕТРИЦІ PDF
Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З РОЗРІДЖЕНИМИ МАТРИЦЯМИ МЕТОДОМ ВЕРХНЬОЇ РЕЛАКСАЦІЇ PDF
Олександр Миколайович Хіміч, Володимир Антонович Сидорук
ПРО ІСНУВАННЯ СИЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФУЗІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗІ ВСІЄЮ ПЕРЕДІСТОРІЄЮ ТА З ІНТЕГРАЛЬНИМИ КОНТРАКТОРАМИ PDF
Володимир Кирилович Ясинський, Ірина Вікторівна Дорошенко, Світлана Володимирівна Антонюк