Про журнал

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Категорія видання: «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

 Рік заснування: 2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14521-3492P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік                                                       

Мова видання: українська, англійська                         

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України                                            

Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   

Відповідальний секретар: Ковальська Ірина Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент     

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 E-mail: mcm@kpnu.edu.ua

Поточний номер

2023: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 24
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-01-09

Статті

Переглянути всі випуски