2009

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 2

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 2
ПРО ВЛАСТИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СХЕМ МЕТОДУ БАЗИСНИХ МАТРИЦЬ PDF (Русский)
Всеволод Александрович Богаенко, Владимир Иванович Кудин
АСИМПТОТИЧНЕ НАБЛИЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКУ СИГНУЛЯРНО-ЗБУРЕНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ФІЛЬТРАЦІЙНО-КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ СОЛЕВИХ РОЗЧИНІВ З УРАХУВАННЯМ ОСМОТИЧНИХ ЯВИЩ PDF (Русский)
Владимир Михайлович Булавацкий, Василий Василийович Скопецкий
НАЙКРАЩА РІВНОМІРНА АПРОКСИМАЦІЯ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ МНОЖИНИ ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ, ЯКІ Є СЕЛЕКТОРАМИ ОПУКЛОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Василь Олексійович Гнатюк
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ РЕМЕЗА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМ ПІДПРОСТОРОМ З ОБМЕЖЕННЯМ, ЩО ЗАДАЄТЬСЯ СИСТЕМОЮ ЗАМКНУТИХ КУЛЬ PDF
Юрій Васильович Гнатюк
ІНТЕГРАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет
ІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ І ЛІНІЙНО ПЕРЕТВОРЕНИМИ АРГУМЕНТАМИ PDF
Мирон Іванович Гром'як
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ СІЧНИХ ПЛОЩИН НА ВИПАДОК АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СКІНЧЕННОВИМІРНИМ ПІДПРОСТОРОМ З ДОДАТКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ, ЩО ЗАДАЄТЬСЯ СИСТЕМОЮ ЗАМКНУТИХ КУЛЬ PDF
Уляна Василівна Гудима
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЕЙЛЕРА-БЕССЕЛЯ-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ БЕССЕЛЯ-ЕЙЛЕРА-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Михайлівна Нікітіна
ПРО ОДИН МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНИМ ВПЛИВОМ І ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віра Богданівна Поселюжна
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТА РОЗРІДЖЕНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З λ-МАТРИЦЯМИ В МОДЕЛЯХ В. ЛЕОНТЬЄВА PDF
Лідія Михайлівна Семчишин
СУМІСНЕ НАБЛИЖЕННЯ КЛАСІВ ІНТЕГРАЛІВ СУМАМИ ВАЛЛЕ-ПУССЕНА, БЛИЗЬКИМИ ДО СУМ ФУР’Є PDF
Ніна Миколаївна Сорич, Віктор Андрійович Сорич
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька