2008

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 1

Зміст

Статті

Про задачу вивозу і доставки вантажу з часовими вікнами PDF
Алла Василівна Атаманюк
ТРИКРОКОВИЙ ІТЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ PDF
Михайло Ярославович Бартіш, Ольга Василівна Ковальчук, Леся Василівна Николайчук
МЕТОДИ ВИСОКИХ ПОРЯДКІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КОШІ ТА БАГАТОМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ АСИМПТОТИЧНО-РОЗВ’ЯЗУЮЧИХ ОПЕРАТОРІВ PDF
Іван Васильович Бейко, Петро Миколайович Зінько
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕМІСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВІТРЯНОМУ БАСЕЙНІ МІСТА PDF
Іван Васильович Бейко, Володимир Іванович Ночвай
ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ З ВІЛЬНИМИ ПОВЕРХНЯМИ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Володимир Іванович Гаврилов, Дмитро Олександрович Пригорницький
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ У ДВОШАРОВИХ ФІЛЬТРАХ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Ігор Михайлович Присяжнюк, Андрій Петрович Сафоник
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ СІЧНИХ ПЛОЩИН НА ВИПАДОК АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМ ПІДПРОСТОРОМ З ДОДАТКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ PDF
Василь Олексійович Гнатюк, Юрій Васильович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима
АПРОКСИМАЦІЯ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯМИ ЕЛЕМЕНТІВ ДВОХ МНОЖИН ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ PDF
Юрій Васильович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк
ІНТЕГРАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет
АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМ ПІДПРОСТОРОМ З ДОДАТКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ PDF
Уляна Василівна Гудима
МАТРИЦІ LCAO-ГАМІЛЬТОНІАНА В СПЕЦІАЛЬНИХ ТОЧКАХ PDF (English)
Natalya Leonidivna Don, Volodymyr Valerijovych Ivchenko, Victoria Valeriivna Remnyova
ЧИСЕЛЬНЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГРАНИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ТА ГЕОМЕТРІЇ ГРАНИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Микола Васильович Дорошенко, Галина Петрівна Коваль, Любов Василівна Лазурчак
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА (КОНТОРОВИЧА- ЛЄБЄДЄВА)-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк
ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА БЕССЕЛЯ-ЕЙЛЕРА НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк, Микола Іванович Шинкарик
УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ ПРИ НЕЛОКАЛЬНИХ КРАЄВИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Ильгар Гурбат Мамедов
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЕЙЛЕРА-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Михайлівна Нікітіна
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПСАЛА ЕРГОДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ СТУПІНЬЧАСТОГО ПРОЦЕСУ НАПІВМАРКІВСЬКОГО БЛУКАННЯ ІЗ ЗАТРИМУЮЧИМ ЕКРАНОМ В НУЛІ PDF (Русский)
Конул Камал Омарова
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ AOWI ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ДЛЯ РЕНКІНГУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Tatiana Slavova
НАЙКРАЩЕ ОДНОСТОРОННЄ НАБЛИЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ КОМБІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ПОХІДНИХ PDF
Андрій Вікторович Сорич, Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
НАЙКРАЩЕ ОДНОСТОРОННЄ НАБЛИЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ КОМБІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ПОХІДНИХ PDF
Андрій Вікторович Сорич, Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич
МЕТОД ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ НЕВИКОРИСТАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Дмитро Володимирович Стефанишин, Юлія Дмитрівна Стефанишина, Марина Василівна Кубай
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька
КРИТЕРІЙ ІНВАРІАНТНОСТІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ СЕРЕНДИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЩОДО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ФОРМИ PDF
Анатолій Никифорович Хомченко, Світлана Олегівна Камаєва
ТРИ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БАЗИСІВ СЕРЕНДИПОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ PDF (Русский)
Анатолий Никифорович Хомченко, Наталия Александровна Козуб
АСИМПТОТИЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА СТРИБКОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ З ШВИДКИМИ МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ PDF
Ярослав Михайлович Чабанюк, Ірина Миколаївна Подун
РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ PDF
Талех Варашил Ширинов