2008

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 1

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5878.2008-1

Зміст

Статті

Про задачу вивозу і доставки вантажу з часовими вікнами PDF
Алла Василівна Атаманюк 4-9
ТРИКРОКОВИЙ ІТЕРАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ PDF
Михайло Ярославович Бартіш, Ольга Василівна Ковальчук, Леся Василівна Николайчук 9-18
МЕТОДИ ВИСОКИХ ПОРЯДКІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КОШІ ТА БАГАТОМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ АСИМПТОТИЧНО-РОЗВ’ЯЗУЮЧИХ ОПЕРАТОРІВ PDF
Іван Васильович Бейко, Петро Миколайович Зінько 18-25
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕМІСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВІТРЯНОМУ БАСЕЙНІ МІСТА PDF
Іван Васильович Бейко, Володимир Іванович Ночвай 25-32
ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЛЯ ДВОЗВ’ЯЗНИХ ОБЛАСТЕЙ З ВІЛЬНИМИ ПОВЕРХНЯМИ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Володимир Іванович Гаврилов, Дмитро Олександрович Пригорницький 33-41
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЛЬТРУВАННЯ У ДВОШАРОВИХ ФІЛЬТРАХ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Ігор Михайлович Присяжнюк, Андрій Петрович Сафоник 41-50
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ СІЧНИХ ПЛОЩИН НА ВИПАДОК АПРОКСИМАЦІЇ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМ ПІДПРОСТОРОМ З ДОДАТКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ PDF
Василь Олексійович Гнатюк, Юрій Васильович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима 51-60
АПРОКСИМАЦІЯ КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯМИ ЕЛЕМЕНТІВ ДВОХ МНОЖИН ОДНОЗНАЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ PDF
Юрій Васильович Гнатюк, Уляна Василівна Гудима, Василь Олексійович Гнатюк 61-71
ІНТЕГРАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ ОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет 71-88
АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОГО КОМПАКТНОЗНАЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЧЕБИШОВСЬКИМ ПІДПРОСТОРОМ З ДОДАТКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ PDF
Уляна Василівна Гудима 88-96
МАТРИЦІ LCAO-ГАМІЛЬТОНІАНА В СПЕЦІАЛЬНИХ ТОЧКАХ PDF (English)
Natalya Leonidivna Don, Volodymyr Valerijovych Ivchenko, Victoria Valeriivna Remnyova 97-103
ЧИСЕЛЬНЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ГРАНИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ТА ГЕОМЕТРІЇ ГРАНИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Микола Васильович Дорошенко, Галина Петрівна Коваль, Любов Василівна Лазурчак 103-112
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА (КОНТОРОВИЧА- ЛЄБЄДЄВА)-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк 112-121
ПІДСУМОВУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЯДІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА БЕССЕЛЯ-ЕЙЛЕРА НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Михайло Павлович Ленюк, Микола Іванович Шинкарик 122-132
УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИМ РІВНЯННЯМ ПРИ НЕЛОКАЛЬНИХ КРАЄВИХ УМОВАХ PDF (Русский)
Ильгар Гурбат Мамедов 133-141
ГІБРИДНЕ ІНТЕГРАЛЬНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТИПУ ЕЙЛЕРА-ФУР’Є НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Михайлівна Нікітіна 142-155
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПСАЛА ЕРГОДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ СТУПІНЬЧАСТОГО ПРОЦЕСУ НАПІВМАРКІВСЬКОГО БЛУКАННЯ ІЗ ЗАТРИМУЮЧИМ ЕКРАНОМ В НУЛІ PDF (Русский)
Конул Камал Омарова 155-159
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ AOWI ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ДЛЯ РЕНКІНГУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF (English)
Tatiana Slavova 160-167
НАЙКРАЩЕ ОДНОСТОРОННЄ НАБЛИЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ КОМБІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ПОХІДНИХ PDF
Андрій Вікторович Сорич, Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич 168-174
МЕТОД ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ РІШЕНЬ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ НЕВИКОРИСТАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Дмитро Володимирович Стефанишин, Юлія Дмитрівна Стефанишина, Марина Василівна Кубай 174-181
ОБЧИСЛЕННЯ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА-ЕЙЛЕРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Ольга Юріївна Тарновецька 181-190
КРИТЕРІЙ ІНВАРІАНТНОСТІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ СЕРЕНДИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЩОДО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ФОРМИ PDF
Анатолій Никифорович Хомченко, Світлана Олегівна Камаєва 191-196
ТРИ СПОСОБИ ПОБУДОВИ БАЗИСІВ СЕРЕНДИПОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ PDF (Русский)
Анатолий Никифорович Хомченко, Наталия Александровна Козуб 197-203
АСИМПТОТИЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА СТРИБКОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ З ШВИДКИМИ МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМИ PDF
Ярослав Михайлович Чабанюк, Ірина Миколаївна Подун 203-208
РАЗНОСТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ PDF
Талех Варашил Ширинов 208-213